Sökning: "kompetensbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet kompetensbaserad.

 1. 1. "Sitt stilla i båten"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Erica Björklund; Matilda Hermansson; [2019-03-19]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; könsfördelning; rekryteringsprocess; statlig myndighet; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att se om och i så fallhur arbetet med jämställdhetsintegrering kanförändra myndighetens könsfördelning.Teori: Uppsatsen utgår från det teoretiska perspektivetöversättningsteori där studiens empiriska fynd tolkasutifrån en analysmodell med dimensionernajämställdhetsintegrering, rekryteringsprocessen ochkönsfördelning. LÄS MER

 2. 2. Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert : Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arbnora Berbatovci; Jennie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :recruitment process; competence-based; municipal organization; legal certainty; non-discrimination; equal treatment; rekryteringsprocess; kompetensbaserad; kommunal organisation; rättssäker; icke-diskriminering; likabehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur rekryteringsprocessen går till i en kommunal organisation i avseende till att rekrytera kompetensbaserat och rättssäkert, vilket utförts genom en kvalitativ studie i form av fem enskilda semistrukturerade intervjuer. Den kommunala organisationen är belagd i Västsverige. LÄS MER

 3. 3. Kompetensbaserad rekrytering : Formella och informella kompetensers betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensanalys; pedagogiska processer; rekrytering; urval;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur rekryterare på bemanningsföretag rekryterar butikssäljare, en bransch med relativ hög personalomsättning. Mer specifikt har vad som kännetecknar dessa rekryteringsprocesser och vilka värden som tillskrivits formella och informella kompetenser studerats. LÄS MER

 4. 4. Chefsrekrytering - Att rekrytera rätt person till rätt tjänst på rätt sätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jessica Nilsson; Jonathan Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; rekryteringsprocess; kravprofilering; urvalsarbete; kompetensbaserad- och evidensbaserad rekrytering samt den sociala rekryteringsansatsen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personalen är organisationers viktigaste resurs och då chefer syftar till att leda, utveckla och organisera verksamheter blir rekryteringen av dessa individer avgörande för organisationers lönsamhet. För att rekrytera rätt person till rätt tjänst krävs det att arbetet blir gjort på rätt sätt. LÄS MER

 5. 5. Rationella beslut i rekryteringsvärlden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Hellenius; Amelie Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :kompetens; rekrytering; kompetensbaserad rekrytering; rationella val; beslut;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om besluten gällande anställning, utifrån arbetsmetoden kompetensbaserad rekrytering, är rationella. Studien ska bidra till en förståelse kring hur beslut fattas ur ett sociologiskt perspektiv för att kunna utläsa strukturella faktorer. LÄS MER