Sökning: "kompetensbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet kompetensbeskrivning.

 1. 1. Det sitter någon mitt emellan som tur är

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Siri Lindqvist; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; icke-hormonella metoder; ; preventivmedelsrådgivning; fertilitetsmedvetenhet; ; Naturlig familjeplanering; Pearl Index; ungdomar; p-dator;

  Sammanfattning : Background: Non-hormonal contraception methods, based on fertility awareness, come indifferent varieties. Modern versions now exist in the shape of fertility monitors and mobileapplications. The efficacy and Pearl Index of the methods vary. In Sweden, midwives areresponsible for contraceptive counselling and prescribe 80 % of all contraception. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans perspektiv av hälsofrämjande arbete inom somatisk slutenvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Rottbers; Matilda Törngren; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; Somatisk slutenvård; Sjuksköterskans perspektiv roll; Ohälsosamma levnadsvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till en stor del av sjukdomsbördan och är en orsak till förtidig död bland befolkningen. Tobaksbruk, alkohol, ohälsosamma matvanor samt fysisk inaktivitet kan orsaka ett flertal sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Trafiksäkerhet i ambulansens vårdutrymme under prioritet-1 transport till sjukhuset : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bruhn Hannes; Mossberg Erik; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Traffic safety; Emergency driving; Seat belt use; Loose objects; Prehospital; Trafiksäkerhet; Utryckningskörning; Bältesanvändning; Lösa föremål;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården är idag en högteknologisk del av den svenska vårdkedjan där patienten ska förväntas möta samma vårdkvalité som i den övriga vården. Ambulansen är utformad till ett vårdrum där patienten ska kunna vårdas, behandlas och transporteras till sjukhus på ett säkert sätt. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors inställning till hälsofrämjande arbete på gruppnivå

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Tinasdotter; Jacqueline Hildingsson; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; health promotion; group level; school nurse; salutogenesis; Gruppnivå; hälsofrämjande arbete; innehållsanalys; salutogenes; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans arbetsuppgifter har förändrats över tid, från medicinska insatser på individnivå till ett fokus på hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skollag, riktlinjer och kompetensbeskrivning beskriver att skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på gruppnivå. LÄS MER

 5. 5. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE OCH COACHERS ARBETE INOM SAMMA OMRÅDE : En kvalitativ studie i likheter och skillnader i kompetenser mellan studie- och yrkesvägledare och coacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Arlefalk; Johanna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Competence; study and career counselor; coach; guidance; coaching; study and career guidance; Kompetens; studie- och yrkesvägledare; coach; vägledning; coachning; studie- och karriärvägledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka vilka eventuella skillnader och likheter i kompetenser som studie- och yrkesvägledare och coacher besitter och använder i sitt arbete. Utifrån vårt syfte formulerade vi följande tre forskningsfrågor; Vilka kompetenser har de intervjuade studie- och yrkesvägledare erfarenhet av i sin yrkesutövning? Vilka kompetenser har de intervjuade coacherna erfarenhet av i sin yrkesutövning? Och Vilka är de två yrkebenämningarnas eventuella skillnader och likheter i avseende på kompetensinnehav och kompetensanvändning. LÄS MER