Sökning: "kompetenser"

Visar resultat 11 - 15 av 1191 uppsatser innehållade ordet kompetenser.

 1. 11. Delat ledarskap som kompetensutvecklande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Laurin; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; kompetensutveckling; pedagogik; praxisgemenskaper; sociala lärandeteorier.;

  Sammanfattning : Kraven på människors såväl yrkesmässiga som sociala kompetenser blir allt högre i syfte att skapa konkurrenskraftiga organisationer och verksamheter. En av de många uppgifter som axlas av svenska arbetsgivare är just att skapa och organisera förutsättningar för lärande och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 12. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 3. 13. Skolbibliotekariens många kompetenser : En intervjustudie med sju utbildade gymnasiebibliotekarier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ingrid Backan; Karolina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :competencies; practice; profession; school librarian; school library; role; education; student achievement; kompetens; praktik; profession; skolbibliotekarie; skolbibliotek; roll; utbildning; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att påvisa vad skolbibliotekarier bidrar med är ett mål som finns inom biblioteksforskning. Idag finns det ingen fråga om att skolbibliotekarier har en del i elevers utveckling tack vare flertal studier som påvisar hur bemanning, arbetstimmar och utbildad personal har en positiv inverkan på elevresultat. LÄS MER

 4. 14. Slöjd, hantverkskunnande och motorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Ginstrup; [2020]
  Nyckelord :slöjd; motorik; finmotorik; hur-kunskap; hantverkskunnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera slöjdlärares föreställningar om undervisning med särskilt fokus på hantverkskunnande och finmotorik. Slöjdämnet har under sin existens haft skiftande kompetenser som lyfts fram och stått i fokus. LÄS MER

 5. 15. Goda lärandemiljöer - Utbildning och verklighet : En kvalitativ studie om korrelationen mellan teori och praktik i skapandet av goda lärandemiljöer i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Victor Kemi; [2020]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; Trygghet; Lärandemiljöer; Musikensemble;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur verksamma musiklärare upplever att ämneslärar­utbildningen i musik korrelerar med den yrkesmässiga vardagen i fråga om förvärvandet av nödvändiga kompetenser i att skapa goda och trygga lärandemiljöer samt hur verksamma musiklärare arbetar för att utforma lärandemiljöer som möjliggör lärande. I studien har data samlats genom ljud- och videoinspelade semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma musiklärare inom grundskola, kulturskola och gymnasieskola. LÄS MER