Sökning: "kompetenser"

Visar resultat 21 - 25 av 990 uppsatser innehållade ordet kompetenser.

 1. 21. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 2. 22. Matematikens abc = IKT : en kvalitativ studie om IKT och matematiska förmågor i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mikael Gardell; Fredriksson Isabell; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Grundskolan; IKT; Lärare; Matematik; Matematiska förmågor; Sociokulturella perspektivet; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilka ändamål lärare har vid användning av IKT imatematikundervisning i årskurs 4-6. Studien ämnar även undersöka hur IKT kanstimulera de fem matematiska förmågorna utifrån grundskolans läroplan. Studien är empirisk och insamlad data består av observationer, intervjuer ochlektionsplaneringar. LÄS MER

 3. 23. Kunskapsöverföring inom agila team med inriktning mot scrum : En flerfallsstudie inom kunskapsintensiva konsultföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ingrid Nyström; Daniel Olsten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knowledge is today considered the most important factor to create competitive organizations and the transfer of knowledge is therefore of great importance. More companies are discovering the advantages with the agile way of work to improve effectiveness. LÄS MER

 4. 24. Projektkontor för interna utvecklingsprojekt : En komparativ fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sophie Hoas; [2019]
  Nyckelord :PMO; project management; internal development projects; internal stakeholders; structure; PMO; projektledning; interna utvecklingsprojekt; interna intressenter; struktur.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika intressentgrupper upplever projektkontoret i sin organisation. Använd metod är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fysiska möten. Totalt nio intervjuer genomfördes på två projektkontor med interna intressenter. Till intervjudata användes sedan tematisk analys som metod. LÄS MER

 5. 25. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes & New Competencies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Björkman; Yuri Joelsson; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrification in combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in which goods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) in road freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER