Sökning: "kompetensförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet kompetensförsörjning.

 1. 1. Uppsalas dolda jätte : En studie om Uppsalas life science-kluster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Otto David Zelaya de la Parra; Mikaela Aurora Varenius; [2022]
  Nyckelord :kluster; life science; diamantmodellen; kunskapsspillover; innovation; Uppsala;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Uppsalas life science-kluster, i syfte att kartlägga vilka fördelarföretag upplever med att befinna sig här och även vilka brister de ser. I likhet med mycketannan forskning på kluster har Porters diamantmodell utgjort den teoretiska grunden fördenna uppsats, eftersom den illustrerar de huvudsakliga komponenterna i kluster. LÄS MER

 2. 2. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 3. 3. Bemöta ökad efterfrågan på offentliga e-tjänster i kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :E-services; digitization; municipal operations; Skaraborg; E-tjänster; digitalisering; kommunal verksamhet; Skaraborg;

  Sammanfattning : En av regeringens uttalade ambitioner är att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Infrastrukturdepartementet, 2022a). Digitaliseringspolitiken handlar bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov, i syfte att erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet (Infrastrukturdepartementet, 2022b). LÄS MER

 4. 4. Strategisk kompetensförsörjning i Sveriges kommuner : En kvantitativ studie om kompetensförsörjningsarbetets gynnsamma och utmanade faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Helena Granath; Jessica Johnson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strategisk kompetensförsörjning handlar om organisationens förmåga att strategiskt och långsiktigt arbeta för att möta verksamhetens kompetensbehov. Kommuner och regioners kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom HR : En kvalitativ studie om hur digitala verktyg inverkat på HR-anställdas arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Arshamian; Linnea Starkenberg; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; HR-anställda;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur digitaliseringens utveckling har inverkat på HR-anställda och deras dagliga arbete, samt se om det finns tillräckligt med underlag i mån av både kompetensförsörjning och stödenheter för eventuella krav som ställs på HR-anställda som en följd av utvecklingen. Digitaliseringen har på senare år förändrat arbetsmarknaden radikalt och menas vara en revolution. LÄS MER