Sökning: "kompetensgap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kompetensgap.

 1. 1. Skills development to support graduates in entering thelabor market in Tanzania : A Minor Field Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Malmqvist; Lovisa Kullman; [2022]
  Nyckelord :Skills development; Skills mismatch; Youth bulge; Post-secondary education; Labor market; Tanzania; Minor Field Study; Kompetensutveckling; Kompetensgap; Youth bulge; Eftergymnasial utbildning; Arbetsmarknad; Tanzania; Mindre fältstudie;

  Sammanfattning : Increasing the access to post-secondary education is a top priority around the world, but still many graduates experience serious challenges in entering the labor market. In Tanzania the issue is prominent and partly associated with the skills mismatch, but also with the imbalance of the number of jobs available in relation to the number of graduates seeking for a job. LÄS MER

 2. 2. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 3. 3. Skills development to support graduates in entering the labor market in Tanzania : A Minor Field Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Malmqvist; Lovisa Kullman; [2022]
  Nyckelord :Skills development; Skills mismatch; Youth bulge; Post-secondary education; Labor market; Tanzania; Minor Field Study; Kompetensutveckling; Kompetensgap; Youth bulge; Eftergymnasial utbildning; Arbetsmarknad; Tanzania; Mindre fältstudie;

  Sammanfattning : Increasing the access to post-secondary education is a top priority around the world, but still many graduates experience serious challenges in entering the labor market. In Tanzania the issue is prominent and partly associated with the skills mismatch, but also with the imbalance of the number of jobs available in relation to the number of graduates seeking for a job. LÄS MER

 4. 4. Klyftan mellan utbildningen och kompetenskravet hos revisorerna : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Berfin Yildiz; Divine Kamariza; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse över hur digitaliseringen har  påverkat revisionsbranschen och få en fördjupad förståelse över vilka kompetenskrav digitaliseringen har medfört till revisionsbranschen. Därmed är syftet även att undersöka ur revisionsbyråernas perspektiv i vilken utsträckning högskoleutbildningen täcker de kompetenserna som förväntas hos revisorerna i praktiken utöver RI:s nya utbildningskrav. LÄS MER

 5. 5. Exploring Software-Defined Networking Challenges in Sweden : IT Team Knowledge and Skills Gap

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Ahmed Abdelhadi; Mohammed Raoof Fadda; [2022]
  Nyckelord :Automation; Centralized Controller; DevOps; Knowledge gap; Programmable Networks; SDN; SDN Challenges; Automation; Centraliserad Kontroller; DevOps; Kunskapsklyfta; Programmerbara Nätverk; SDN; SDN Utmaningar;

  Sammanfattning : Software-Defined Networking (SDN) is a new evolving approach within the networking domain. The concept is based on decoupling and abstracting the control and data plane of the traditional network devices. LÄS MER