Sökning: "kompetensramverk"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kompetensramverk.

 1. 1. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 2. 2. Matematikförmågor i läroboken : Tränar de eleven i att skriva det nationella provet i matematik?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :David Öhman; [2019]
  Nyckelord :kompetensramverk; kunskapsområde; kvalitativ kunskapsnivå; Lgr 11; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I svenska skolan används matematikboken flitigt av eleverna, och den har stor betydelse för läraren vidlektionsplaneringar. Följandeexamensarbete syftar till att öka kunskapen om i hur stor utsträckning räkning av uppgifter i matematikbokenunder lektionstidförbereder eleven inför att skriva det nationella ämnesprovet i matematik för åk 9. LÄS MER

 3. 3. Managering av kompetenser vid IS/IT-outsourcing

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aurora Karlsson; Thomas Zetterlund; [2013-09-13]
  Nyckelord :outsourcing; kompetens; IS IT-outsourcing; managering;

  Sammanfattning : Outsourcing av IS/IT erbjuder organisationer möjligheter att nyttja externa resurser, maximera flexibilitet och fokusera på kärnverksamheten, vilket gör att många organisationer idag är mindre benägna att utveckla IS/IT-tjänster för eget behov. Sourcing av IS/IT är emellertid en komplex aktivitet i sig själv vilken kräver kompetens inom åtskilliga områden och många organisationer har fått erfara vilken utmaning det är att managera nödvändiga kompetenser för att lyckas med informationsteknologisk outsourcing (ITO). LÄS MER

 4. 4. Hur matematiska kompetenser prövas för elever på international baccalauerate och elever på svenska nationella program : En jämförande studie av nationella prov i matematik B och C och final exam i mathematical studies standard level inom IB-programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mikael Rösberg; [2013]
  Nyckelord :jämförelse; prov; kompetenser; international baccalauerate; nationella prov; final exam; what you test is what you get;

  Sammanfattning : För att undersöka eventuella skillnader mellan vilka matematiska kompetenser som prövas på IB-programmet och svenska nationella program har en analys av matematikuppgifter från de olika programmen genomförts. På IB-programmet har uppgifter från final exam i mathematical studiesstandard level gjorts och från de svenska en analys av uppgifter från nationella prov i matematik B och C. LÄS MER