Sökning: "kompetensskifte"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kompetensskifte.

 1. 1. Digitalisering och automatisering av revisionen : Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Tim Engström; [2016]
  Nyckelord :Future of auditing; continuous auditing; digitalization; automation; Framtidens revision; löpande revision; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. LÄS MER

 2. 2. Age Management : En studie av olika organisationers förmåga att nyttja kompetens i alla åldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Christina Munk Hemberg; Joel Rosenlund; [2014]
  Nyckelord :Age Management; Shift of Competence; Generation based leadership; Competence in all ages; ageing population; and demographical changes; Age Management; Kompetensskifte; generationsbaserat ledarskap; kompetens i alla åldrar; åldrande befolkning; demografiska förändringar;

  Sammanfattning : Vi lever längre, är friskare och både kan och vill jobba längre. Företagen och organisationer står inför ett ökande kompetensbehov. Vi inledde denna studie med tro och övertygelse om att en del av företagen skulle kunna utnyttja äldre medarbetare för att täcka en del av sina kompetens- och resursbehov. LÄS MER