Sökning: "komplementär och alternativ medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden komplementär och alternativ medicin.

 1. 1. Patienters erfarenheter av Komplementär ochAlternativ Medicin (KAM) vid cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mikael Källman; Marie Nordfeldt; [2017]
  Nyckelord :Cancer; CAM; Experience and Patient; Cancer; Erfarenheter; KAM och Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som väcker rädslor och behandlingen kan ge svåra symtom och vara slitsam för patienten. Under den medicinska behandlingen av cancer kan patienter söka sig till komplementära och alternativa behandlingar vilket kan öka risken för interaktioner med mediciner. LÄS MER

 2. 2. Taktil massage – ett komplement inom onkologisk slutenvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susann Hoffmann; Anna Olsson; [2017]
  Nyckelord :Beröring; taktil massage; välbefinnande; General Works;

  Sammanfattning : Behovet av beröring finns hos de flesta individer och är grundläggande i omvårdnadsarbetet. En cancerbehandling innebär en stor fysisk och psykologisk påfrestning för den som drabbats. LÄS MER

 3. 3. Sjukvårdspersonalens erfarenheter av komplementär och alternativ medicin : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Christian Nyberg; Jens Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till och kunskap om komplementär och alternativ medicin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Iliste; Johan Rosqvist; John Svensson Renström; [2015]
  Nyckelord :Komplementär och alternativ medicin; KAM; sjuksköterskor; kunskap och attityder.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Fördelarna med komplementär och alternativ medicin (KAM) är många, och användandet ökar. Risker finns exempelvis då interaktioner mellan KAM och konventionell medicin kan skada. LÄS MER

 5. 5. Ayurveda versus Biomedicine - Competition, Cooperation or Integration?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Susann Forsberg; [2013]
  Nyckelord :Biomedicine; Tradtitional medicine; Complementary and alternative medicine; TM CAM; Ayurveda; Plural health care systems; Sri Lanka; Medical anthropology; Integration; Public health;

  Sammanfattning : Kroniska sjukdomar ökar världen över, i både utvecklings- och industrialiserade länder. Mäniskor som lider av kroniska sjukdomar finner ofta den västerländska medicinen oförmögen att behandla deras sjukdommar, och vänder sig istället till traditionell, komplementär och alternativ medicin [TM/CAM]. LÄS MER