Sökning: "komplementära behandlingsmetoder vid cytostatikarelaterat illamående"

Hittade 1 uppsats innehållade orden komplementära behandlingsmetoder vid cytostatikarelaterat illamående.

  1. 1. Komplementära behandlingsmetoder vid cytostatikarelaterat illamående och kräkning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Jonna Ericson; Eva Klaesson; [2009]
    Nyckelord :chemotherapy; complementary therapies; nausea; nurse; vomiting;

    Sammanfattning : Illamående och kräkning är förekommande biverkningar hos patienter med cancer som behandlas med cytostatika och är därmed tillstånd som sjuksköterskan kommer i kontakt med. Om patientens illamående och kräkning inte förebyggs kan det leda till konsekvenser som att patienten blir dehydrerad, tappar aptiten, blir undernärd och försvårar skadad vävnad att återhämta sig från cytostatikabehandling. LÄS MER