Sökning: "kompletteringsutbildning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kompletteringsutbildning.

 1. 1. Det upplevda lärandet i en ny yrkeskultur : En kvalitativ studie om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jasmine Cyvin; Elin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Learning; pharmacists; pharmacy; integration; labor market; complementary programme; Lärande; farmaceuter; apotekare; apotek; integration; arbetsmarknad; utländsk utbildning; kompletteringsutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla kunskap om utländskt utbildade farmaceuters lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot deras upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. Detta är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och en förutsättning för en resursstark arbetsmarknad är att alla kompetenser tillvaratas. LÄS MER

 2. 2. Kompetent men inte erkänd: En kvalitativ studie av utrikesfödda akademikers upplevelser på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennifer Evald; Hulthén Fridolina; [2018]
  Nyckelord :karriär; karriäridentitet; karriärkonstruktion; kompletteringsutbildning; utrikesfödda akademiker;

  Sammanfattning : Utrikesfödda utgör 63 procent av arbetslösa akademiker i Sverige. Medan arbetslösheten sjunker för inrikesfödda ökar den för utrikesfödda. För att tillvarata kompetens hos utrikesfödda anordnar Arbetsförmedlingen kompletteringsutbildningar. LÄS MER

 3. 3. Varm klimatutbildning för blivande officerare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sofia Aronsson; [2010]
  Nyckelord :Climate; Desert; Jungle; Africa; Survival School; Education; Cadets; Klimat; Öken; Djungel; Afrika; Överlevnadskolan; Utbildning; Kadetter;

  Sammanfattning : Försvarsmakten genomför skarpa uppdrag på flera platser i världen, både i extrem kyla och hetta för att lyckas lösa påfrestande uppgifter krävs både kunskap och erfarenhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Militärhögskolan Karlberg bör utbilda sina kadetter i varmt klimat, så att de innehar kunskapen innan de kommer ut på sina förband. LÄS MER