Sökning: "komplex omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden komplex omvårdnad.

 1. 1. Djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning eller demens : Inom särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonas Christiansson; Joanna Rönneke; [2021]
  Nyckelord :demens; djurassisterad terapi; effekt; hälsofrämjande omvårdnad; kognitiv nedsättning; personcentrerad vård; sjuksköterska; särskilt boende; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning och demens är degenererande tillstånd som kräver komplex omvårdnad då påverkan sker på både kognitiva funktioner, kommunikationsförmåga och psykiskt mående. Tillstånden kräver ofta farmakologisk behandling vilket oundvikligt riskerar att leda till biverkningar för den äldre. LÄS MER

 2. 2. Initialt omhändertagande av patient i cirkulatorisk chock : Nyckelfaktorer för god vård enligt intensivvårdssjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Lång; Evelina Lundmark; [2021]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; initialt omhändertagande; cirkulatorisk chock; patient; vård; omvårdnad; nyckelfaktorer; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Introduktion: Initialt omhändertagande av patienter i cirkulatorisk chock är en komplex uppgift. Att snabbt identifiera chock och sätta in tidiga åtgärder kan vara avgörande för utgången för patienten. Intensivvårdssjuksköterskan är en del i teamet som vårdar och behandlar patienter i cirkulatorisk chock. LÄS MER

 3. 3. Hur barn beskriver sin upplevda smärtbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Adelbrant; Sara Thorén; [2021]
  Nyckelord :Children; experience; pain management; pain treatment and perspective; Barn; perspektiv; smärtbehandling; smärthantering och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns smärta är komplex och för att uppnå en adekvat smärtbehandling krävs erfarenhet. Det är viktigt att behandla smärta då det är ett hot mot barnets hälsa och underbehandlad smärta kan medföra svåra komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans upplevelse av att delta under organdonation där livsuppehållande åtgärder avslutas : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Anehammar; Hanna Ferm; [2021]
  Nyckelord :Dignity; Experiences; Organ procurement; Perioperative nurse; Teamwork; work enviroment; Arbetsmiljö; Operationssjuksköterska; Organdonation; Teamarbete; Upplevelser; Värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation är en komplex operation som ställer höga krav på operationssjuksköterskan. I Sverige styrs donationsprocessen av lagar och regler och ett ställningstagande från patienten eller närstående är avgörande för processen att påbörjas. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av återhämtningen efter en höftfraktur hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robyn Norberg; Filip Palm; [2021]
  Nyckelord :Emotionell påverkan; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelse; Återhämtning; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle lever människor längre än de gjorde förr och detta leder till nya utmaningar i vården. Hanteringen av höftfrakturer har förändrats och har numera ett akut hanteringssätt för att minska komplikationsriskerna efter frakturen. LÄS MER