Sökning: "komplexa vårdsituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden komplexa vårdsituationer.

 1. 1. KOMMUNIKATION VID SPRÅKLIGA BARRIÄRER : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Naseeba Kareemi; Ava Pour Darvish; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land och det kan uppstå komplexa situationer då sjuksköterskor och patienter med språklig barriär möts. Bristande språkkunskaper och kulturella skillnader kan leda till försvårad kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med kroniska sjukdomar : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Andersson; Sofie Engebratt; [2020]
  Nyckelord :Chronic illness; long term illness; nurses experience; nurses roll; caring; Kroniska sjukdomar; långtidssjukdomar; sjuksköterskans upplevelse; sjuksköterskans roll; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal patienter med kroniska sjukdomar ökar. Detta orsakar lidande och förändrad livsvärld hos patienter. Att drabbas av kronisk sjukdom kan innebära ökade antal tillfällen som kräver vård. Sjuksköterskans ansvar är att ge en personcentrerad vård och lindra lidande trots komplexa vårdsituationer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter från olika kulturer : Intervjuer med sjuksköterskor på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Skönås; Johanna Rogö; [2017]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; Intervjuer; Omvårdnad; Primärvård; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kulturella mångfalden har ökat bland hälso-och sjukvårdens patienter. Kulturen har betydelse för patientens hälsa och det är därför betydelsefullt att sjuksköterskor kan vårda över kulturgränser. Det påverkar samspelet mellan patient och sjuksköterska och hur väl de förstår varandra. LÄS MER

 4. 4. Komplexa vårdsituationer på vårdcentral : Att balansera mellan det oförutsägbara och det förutsägbara

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Askerlund; Catrina Ikonen; [2016]
  Nyckelord :Complex Healthcare encounters; Qualitative content analysis; Experiences; Primary Healthcare center; District nurses; Unpredictability and predictability; Komplexa vårdsituationer; Kvalitativ innehållsanalys; Erfarenheter; Vårdcentral; Distriktssköterskor; Oförutsägbarhet och förutsägbarhet;

  Sammanfattning : Background: Primary Healthcare Centers [PHC] represent the first healthcare contact that patients have, unless they are critically ill or their state is life-threathening. Distric nurse´s work in PHC requires preparedness to meet people in different ages and varying cultural and ethnical backgrounds. LÄS MER

 5. 5. Personlig vårdhjälp : En kvalitativ studie kring information till cancerpatienter i komplexa vårdsituationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Charlotta Bentzen; [2015]
  Nyckelord :healthcare assistance; information; cancer; complex care situations; vårdhjälp; information; cancer; komplexa vårdsituationer;

  Sammanfattning : Abstrakt   En stor del av de cancerpatienter som behandlas i Sverige upplever att de får bristfällig information i samband med sjukdomsbesked och behandling. Tidigare forskning har visat att en majoritet av dessa patienter upplever att de fått för lite information och att de inte förstått informationen de fått. LÄS MER