Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 1968 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Kartläggning av framtida risker och sårbarheter inom elnätsbolag - fokus på klimatförändringar och långsiktiga samhällstrender

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Sandy Martynova; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To gain increased understanding of how long-term societal trends affect the southern Swedish electric distribution systems, a risk and vulnerability assessment was conducted with the help of literature analysis, interview and Matlab simulations. A representative distribution network was created to mimic Helsingborgs network, owned by Öresundskraft. LÄS MER

 2. 17. Reduktion av injekteringstid : cementbruks reologiska egenskaper och dess effekt vid injektering

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Wilhelm Åberg; [2022]
  Nyckelord :Västlänken; injektering; cement; reologi; rheometer;

  Sammanfattning : Tunneldrivning är tidskrävande med varierande komplexitet från projekt till projekt, där en betydande del av sprängcykeln innefattar att låta injektering härda. Detta är tid där tunneldrivandet står stilla. Ifall denna tid skulle kunna reduceras skulle entreprenörer kunna spara in resurser genom att kunna spränga tidigare. LÄS MER

 3. 18. The impact of applying participatory design methods in an industry 4.0 environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Rosenlew; [2022]
  Nyckelord :Participatory Design; Industry 4.0; User Ownership; Expert Users; Knowledge-sharing;

  Sammanfattning : Industry 4.0 (I4.0) productions are complex environments driven by production data to make informed decisions affecting the events and items on the production line. This complexity can have a negative effect on the factory workers’ adoption rate of the new technology. LÄS MER

 4. 19. Evaluating behaviour tree integration in the option critic framework in Starcraft 2 mini-games with training restricted by consumer level hardware

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Hierarchical reinforcement learning; reinforcement learning; behaviour tree; option critic; Starcraft 2; Hierarkiskt förstärkningsinlärning; förstärkningsinlärning; beteendeträd; option critic; Starcraft 2;

  Sammanfattning : This thesis investigates the performance of the option critic (OC) framework combined with behaviour trees (BTs) in Starcraft 2 mini-games when training time is constrained by a time frame limited by consumer level hardware. We test two such combination models: BTs as macro actions (OCBT) and BTs as options (OCBToptions) and measure the relative performance to the plain OC model through an ablation study. LÄS MER

 5. 20. Predicting Location-Dependent Structural Dynamics Using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Markus Zink; [2022]
  Nyckelord :machine learning; artificial intelligence; gradient boosting; LightGBM; multilayer perceptron; prediction; chatter; vibration; structural dynamics; modal parameters; machine tool; tool centre point; work envelope;

  Sammanfattning : Machining chatter is an undesirable phenomenon of material removal processes and hardly to control or avoid. Its occurrence and extent essentially depend onthe kinematic, which alters with the position of the Tool Centre Point, of the machine tool. LÄS MER