Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 1878 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. "De är uppväxta med de här sakernaoch tycker att vi lägger oss i …” : En studie om ansiktstäckande kläders påverkan på klientkommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kristoffersson; Pia Moisio; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; täckande klädsel; slöja; socialt arbete; våld i nära relation; särskilt utsatta grupper;

  Sammanfattning : Det är svårt att hitta svensk forskning om ansiktsdöljande klädsels effekter på kommunikationen mellan socialarbetare och klienter. Uppsatsen uppmärksammar en kunskapslucka i den sociologiska forskningen och ger läsaren en inblick i 46 svenska socialarbetares upplevelser av kommunikation med klienter bärande olika slags ansiktstäckande klädsel. LÄS MER

 2. 17. A Literature Study Concerning Generalization Error Bounds for Neural Networks via Rademacher Complexity

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Oskar Nordenfors; [2021]
  Nyckelord :machine; learning; neural; networks; generalization; error; rademacher; complexity; maskininlärning; neurala; nätverk; generaliseringfel; rademachers; komplexitet;

  Sammanfattning : In this essay some fundamental results from the theory of machine learning and neural networks are presented, with the goal of finally discussing bounds on the generalization error of neural networks, via Rademacher complexity. ... LÄS MER

 3. 18. Digital Transformation: Governance as a TransitionTool : A case study at a Swedish municipality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mathilda Aidanpää; Mathilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformations; Public Organisations; Governing Principles; Adaptive Governance; Sustainability; Digitala Transformationer; Offentliga Organisationer; Styrande Principer; Adaptiv Styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As society becomes increasingly digitalised, pressure is put on public organisations to keep up with technological developments. Thus, digital transformations, which is a strategic relocation of the business, have become essential for organisations. LÄS MER

 4. 19. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 20. Investigation and implementation of rapid prototyping in development of a high-speed light craft

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Ulrik Sköldkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Designing and constructing boats or ships is a slow, iterative process where the design goes through several steps in each iteration, and every loop in the process leads closer to the result. However, to verify if the boat's design functions, it must be built if there is no possibility to design, build, and evaluate smaller prototypes during the development. LÄS MER