Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 1764 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Är det öppet köp på utbildningen? : En kvalitativ studie om två högskolors utformande av strategisk kommunikation till presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Arvidsson; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Education; strategic communication; university; student; customer; Gothenburg School of Business; Economics and Law; Stockholm School of Economics; Utbildning; strategisk kommunikation; högskola; student; konsument; Handelshögskolan i Göteborg; Handelshögskolan i Stockholm;

  Sammanfattning : Den utbildningsmarknad som utvecklats de senaste decennierna har alltmer inneburit att lärosäten strategiskt arbetar med relationsbyggande kommunikation för att sälja sina utbildningsutbud. Problemområdet omfattar därmed en komplexitet inom utbildningskommunikation hos högskolor. LÄS MER

 2. 17. Ensembles of Single Image Super-Resolution Generative Adversarial Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Castillo Araújo; [2021]
  Nyckelord :Generative Adversarial Networks; Single Image Super-Resolution; Computer Vision; Convolutional Neural Networks; Ensemble Learning; Generative Adversarial Networks; Superupplösning; Datorseende; Bildanalys; Convolutional neural networks; Ensembler;

  Sammanfattning : Generative Adversarial Networks have been used to obtain state-of-the-art results for low-level computer vision tasks like single image super-resolution, however, they are notoriously difficult to train due to the instability related to the competing minimax framework. Additionally, traditional ensembling mechanisms cannot be effectively applied with these types of networks due to the resources they require at inference time and the complexity of their architectures. LÄS MER

 3. 18. Using AI to Estimate Height of Plants through Surveillance Cameras at an Industrial Scale : CNNs on Basil Plants with Robel Poles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Von Reis Marlevi; [2021]
  Nyckelord :CNN; Plants; Phenotyping; Robel Pole; Automation; Computer Vision; CNN; Plantor; Phenotyping; Robel-pinne; Automatisera; Bildbehandling;

  Sammanfattning : This report presents the results of investigations into whether, and how well, Artificially Intelligent (AI) algorithms can be used to estimate the height of plants by using images from regular surveillance cameras, setup over one of Svegros basil farms. The project is of great economical importance as too tall basil plants will not fit the shelves at stores and too small plants will disappoint customers. LÄS MER

 4. 19. Det handlar om att släcka småbränder : Sjuksköterskans erfarenheter av att använda omvårdnadsåtgärder för att minska tvångsåtgärder inom den rättspsykiatriska vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Welin; Ellen Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Det vårdande systemet; omvårdnadsåtgärder; psykiatrisk tvångsvård; psykiatrisk vård; sjuksköterskans erfarenheter.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Inom den rättspsykiatriska vården förekommer tvångsåtgärder, som av sin natur anses problematiska och kan leda till lidande för både patienten och vårdpersonal. Det är därav av viktigt att diskutera och reflektera över hur, när och varför tvångsåtgärder används för att minska antalet tvångsåtgärder. LÄS MER

 5. 20. En kunskapsöversikt om jämställd lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pelle Holmberg; Niklas Nettrup; [2021]
  Nyckelord :elev; engagemang; genus; jämställdhet; kön; lärare; lärmiljö; relation; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att besvara frågeställningen: Hur kan man enligtforskning arbeta med jämställdhet för att utveckla den demokratiska lärmiljön? Sökning harskett via flera databaser med specifika sökord och avgränsningar. Vald forskning är olikavetenskapliga texter. LÄS MER