Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 1545 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 2. 17. Estimating the probability of levee failure for flood risk mapping : An application to Paglia River

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Theodora Neromylioti; [2020]
  Nyckelord :Levee failure; inner erosion; piping; backward erosion; seepage; probability of failure; fragility curves; time-dependent failure; hydraulic modelling; flood risk; flood inundation; HEC-RAS;

  Sammanfattning : Climate change results to more extreme and frequent flood events that induce extra risk to flood protection structures such as levees. Thus, estimation of the probability of levee failure is of utmost importance when it comes to structural safety and flood risk assessment. LÄS MER

 3. 18. (Den Kvinnliga) Musikmaskinen : En studie med fem kvinnliga musikproducenter om musikstudion och dess designprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Amanda Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Musikstudio; kvinnliga musikproducenter; studiodesign; studiodesigners; musikproduktion; posthumanism; teknologi; musikproduktionsverktyg; teknik;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks musikproducentens interaktion med teknologi utifrån kvinnors erfarenheter av och inom musikstudion. Studien utgår ifrån att det finns en kunskapslucka att fylla inom ämnet ljud- och musikproduktion, som till följd av att den tidigare forskningen, i hög utsträckning, bestått av manliga informanter. LÄS MER

 4. 19. Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling : En kvalitativ studie inom läkemedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Ratjen; Jonas Krook; [2020]
  Nyckelord :Outsourcing; product development; outsourcing relationships; pharmaceutical industry; Outsourcing; produktutveckling; outsourcingrelationer; läkemedelsindustrin;

  Sammanfattning : Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi Datum: 2020 – januari   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.   Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. LÄS MER

 5. 20. Liquid-Liquid Phase Separation of HP Lattice Proteins: A Finite-Size Scaling Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Markus Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :LLPS; Finite-size scaling; Protein droplets; Biomolecular condensates; Monte Carlo; Lattice gas; Multicanonical simulations; Phase diagram; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Biomolecular condensates are dense droplets of proteins and nucleic acids inside living cells that form through a liquid-liquid phase separation (LLPS) process, in which intrinsically disordered proteins (IDPs) often play an important role. Furthermore, it has been shown that several of these IDPs can form similar droplets on their own. LÄS MER