Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 2410 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Upplevelsen av livskvalitet hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henry Chizoba. Nwaokoro; Deva Mosamem; [2024]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; livskvalitet; kvalitativ studie; sjuksköterska; patient; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Hjärtinfarkt är en ledande orsak till för tidig död i många länder. Patienter behöver ofta genomgå en lång rehabiliteringsperiod, och anpassa livsstilen, vilket kan påverka deras livskvalitet på olika sätt. För att stödja förändringar i livsstilen krävs en förståelse för dess komplexitet. LÄS MER

 2. 22. Att fråga en kvinna om hennes ålder : En antropologisk studie av ålder och att åldras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Agnes Grahn; [2024]
  Nyckelord :ålder; åldrande; kvinnor; föreställningar; livsmanus; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika föreställningar kring ålder och åldrande ser ut bland kvinnor i trettioårsåldern i Stockholm. Uppsatsen baseras på fyra stycken intervjuer som har analyserats med hjälp av teorier och begrepp som performativitet och livsmanus. LÄS MER

 3. 23. “Då sjunger jag alltid. För att förstärka det vi gör. För det är ju mitt uppdrag och det är ju då det kan ske en språkutveckling” : Musikens relation och bidrag till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linn Petersson; Laura Salazar; [2024]
  Nyckelord :Musikundervisning; musik; språkutveckling; förskollärare; förskola; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studier är att bidra med kunskap om vilka arbetssätt förskollärare använder sig av för att implementera musik i verksamheten. Att skapa meningsfull musikundervisning för barnen är en mycket väsentlig process, detta för att barnen ska våga utforska och bli utmanade i deras kreativa tankeprocess. LÄS MER

 4. 24. Bildämnet och problematiken ADHD : En studie om didaktiska strategier i bildämnet i relation till gymnasieelever med problematiken ADHD

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Marlene Berglund - Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Didaktiska strategier; bildundervisning; gymnasieelever; ADHD;

  Sammanfattning : Bildämnet och problematiken ADHD En studie om didaktiska strategier i bildämnet i relation till gymnasieelever med problematiken ADHD The art subject and the diagnosis ADHD A study about didactic strategies in the art subject with reference to high school students with the diagnosis ADHD  Författare: Marlene Berglund - Nilsson Antal sidor: 28 sidor Studiens syfte är att undersöka bildlärares uppfattningar om didaktiska strategier i sin undervisning, som främjar lärandet hos gymnasieelever med problematiken ADHD. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom studiens syfte är att förstå, tolka och skapa ett meningsinnehåll. LÄS MER

 5. 25. ”Det går ju inte att undervisa om fucking hållbarhet när grundprincipen som att sopsortera inte finns!” : Agenda 2030 i Hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Camilla Berneklint; [2024]
  Nyckelord :Home Economics; Education for Sustainable Development; Agenda 2030; Sustainable Development Goals and Education; Hem- och konsumentkunskap; lärande för hållbar utveckling; Agenda 2030; globala målen samt undervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett område som skall ingå i grundskolans samtliga ämnen. De globalamålen i Agenda 2030 visar dock en komplexitet som kan vara svår att integrera i alla ämnen.Denna studie fokuserar på hem- och konsumentkunskapsundervisning i grundskolan. LÄS MER