Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1279 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Att göra sig tillgänglig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrin Blennow; Madelene Eregård; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; informations- och kommunikationsteknik; inkludering; studie- och yrkesvägledning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Vägledning är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Trots detta visar statistik att varje vägledare inom skolväsendet ansvarar för flera hundra elever och Skolinspektionen fastställer att vägledningen är undermålig. LÄS MER

 2. 22. Samhällskunskapsämnet - ett föränderligtämne : En kvalitativ studie om lärares möjligheter och begränsningar attundervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-6

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; didaktik; värdegrund; fostransuppdrag; demokrati; kunskapsuppdrag; årskurs 4-­‐‑6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter och begränsningardet finns för lärare att undervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-­‐‑6.Uppsatsens inriktning har även varit att analysera vilka kännetecken och funktionersamhällskunskapsämnet har och hur de framträder isamhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 3. 23. Interaktionen mellan religionsvetenskap och naturvetenskap i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2018]
  Nyckelord :religion; vetenskap; läroplan; undervisning;

  Sammanfattning : Interaktionen mellan religion och vetenskap har genom tiderna tagit sig olika uttryck. I dag kan de tyckas vara varandras motpoler och hamnar därför ofta i konflikt. Denna kunskapsöversikt har som syfte att sammanställa och analysera hur innehållet av temat religion och vetenskap i Gy11 har påverkats av tidigare läroplaner. LÄS MER

 4. 24. Hantverkets komplexitet : En tidsgeografisk studie av att steka kött

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Björn Norén; [2018]
  Nyckelord :cooking; craft; time geography; chef; recipe; Matlagning; hantverk; tidsgeografi; kock; recept;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en multi metodstudie där avsikten är att undersöka om filmdokumentation, tematisk analys och tidsgeografi kan användas som verktyg för att studera hantverk inom gastronomi och i detta fall specifikt en kocks hantverk. Syftet var att ta fram ett recept på görandet, hur steka kött. LÄS MER

 5. 25. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER