Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1878 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabeth Lindström; [2021]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; Västerbotten; Bjurholm; kulturarv; villaträdgård; naturvård; hushållsodling; sommarrum;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet görs en jämförelse mellan årtiondenas ideal och praktik i en villaträdgård mellan 1950- 1980. Arbetet delas upp i tre delar med en utvald trädgård som utgångspunkt för praktiskt exempel och litteratur; i form av trädgårdshandböcker som använts av ägarna till trädgården, som ideal och metodiskt verktyg. LÄS MER

 2. 22. Understanding the Future of a Large Technical Systems : Trends and drivers of Swedish residential water usage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Delil Dölcü; Marcus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Residential Water Consumption; Drivers; LTS; MLP; PESTLE; MCA; Hushållens vattenanvändning; Drivkrafter; LTS; MLP; PESTLE; MCA;

  Sammanfattning : Understanding the future of a Large Technical System (LTS) through a sociotechnical analysis is a complex notion. The authors will investigate the phenomenon by studying residential water consumption in Sweden. LÄS MER

 3. 23. Adaptive Frequency Resolution for Downlink Beamforming in 5G NR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Johanna Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :beamforming; MIMO; 5G; 5G NR; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the demand for higher data rates and lower latencies increase, together with the use of higher frequency bands, MIMO and beamforming have become an essential part of the 5G NR technology. Calculating the beamforming weights is a costly process, and reducing the frequency resolution of the weight calculations would save a significant amount of computational power. LÄS MER

 4. 24. Laddningstid och användarupplevelse för responsive webbdesign vs. fixerad webbdesign inom e-commerce

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jenna Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Responsive webbdesign; fixerad webbdesign; e-commerce;

  Sammanfattning : Att använda fixerad webbdesign, endast anpassad efter större skärmar påverkar ofta användarupplevelsen för en webbsida negativt. Läsbarhet minskar och navigering blir sämre. Inte minst för webbsidor inom domänen e-commerce. LÄS MER

 5. 25. Vårda under en pandemi : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda inneliggande patienter med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Engsbäck; Sofie Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; experience; knowledge; nurse; nursing; Covid-19; omvårdnad; kunskap; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 upptäcktes det nya coronaviruset Covid-19 som idag är en samhällsfarlig sjukdom som hotar hälsan hos miljontals människor världen över. Medvetna om att den egna hälsan hotas möter sjuksköterskorna med värdighet de Covid-19-smittade patienterna. LÄS MER