Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1357 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Mångfald i förskolan : En undersökning som belyser värdegrundsarbetet i relation till mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Persson; Anette Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Preschool; diversity; values; complexity; approach; Förskola; mångfald; värdegrund; komplexitet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur begreppet mångfald i relation till värdegrundsarbetet tolkas och praktiseras i olika förskoleverksamheter. Målgruppen har varit verksamma förskollärare inom samma kommun utan några krav på erfarenhet eller ålder. Undersökningen är tänkt att skapa diskussioner kring värdegrundsarbetet. LÄS MER

 2. 22. Hur frågor i undervisning påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Adner; Mats Sahli; [2019]
  Nyckelord :frågor; klassrumsdiskurs; kognitiv; språkutveckling; teknik; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka användandet av frågor i grundskolans undervisning och hur olika typer av frågor påverkar elevers språkutveckling. Undersökningen omfattar observationer av ca 200 elever i tre grundskolor, årskurserna 7 till 9 i ämnet teknik under sammanlagt nio lektionstimmar, samt intervjuer av tre lärare. LÄS MER

 3. 23. Hydrological and chloride transport processes in a small catchment of the Norrström Basin : a MIKE SHE modelling approach

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zhuhuan Liu; Chen Zhou; [2019]
  Nyckelord :MIKE SHE; Hydrological Modelling; Kringlan; Water Balance; Particle Tracking;

  Sammanfattning : Water is ubiquitous on our planet and constitutes a vital part of ecosystems. It supports the life of all beings on the earth while simultaneously evokes water-related issues such as water shortage, water contamination. As UN advocates, a globally shared blueprint for available clean water is depicted in Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 4. 24. Samverkan i förskolan : Förskollärares perspektiv på samverkan med vårdnadshavare med andra modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Lexén; Siri Kindå; [2019]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; samverkan; modersmål; vårdnadshavare; förskollärare; föräldrasamverkan; mångkultur; interkulturalitet; invandrad; flerspråkig samverkan;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om samverkan med vårdnadshavare som talar andra modersmål än svenska. I studien visar vi på den komplexitet som samverkansarbete innebär för fem förskol-lärare som arbetar på olika förskolor i en stor stad i Mellansverige. LÄS MER

 5. 25. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER