Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1691 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 2. 22. Den kommersiella transaktionsprocessen för fastigheter i Sverige : En jämförande analys av transaktionsrådgivarrollen och fastighetsmäklarrollen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Lilja Obroucka; [2020]
  Nyckelord :Commercial real estate; Transaction advisory; Realty; Kommersiella fastigheter; transaktionsrådgivning; fastighetsmäkleri;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar transaktionsrådgivarrollen genom en jämförelse av transaktionsprocesserna fastighetsmäklaren respektive transaktionsrådgivaren verkar i. För den stora allmänheten är rollen som transaktionsrådgivare tämligen okänd. LÄS MER

 3. 23. Reduction of Common Operations in a Neural Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Skogetun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Machine learning models are becoming increasingly complex, and particularly artificial neural networks. Meanwhile, solutions are moving closer towards the edge with implementations on devices such as smartphones, TVs and cameras. This creates a demand for efficient models that perform well despite restricted computational resources. LÄS MER

 4. 24. Digitala tvillingar i Nordens fastighetsbransch : En kartläggning av digitala tvillingars nutida och potentiella närvaro på den nordiska fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linus Logren; Adam Thillberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas i stor utsträckning av digitaliseringens framfart, där vissa branscher lyser starkare med dess närvaro, medan andra med dess frånvaro. I samspel med att artificiell intelligens har blivit allt mer omtalat som allmängiltig lösning kring digitala utmaningar har även kopplingen till konceptet digital tvilling vuxit fram. LÄS MER

 5. 25. Kommunikation i stora organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Christoffer Stuart; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Detta är en fallstudie utförd på ett stort (10 00+ individer), globalt, teknikföretag. Fallstudien utforskar en specifik kommunikationskedja som är central för livscykelhanteringen av produkter, från utveckling till avveckling, och som går tvärs igenom företaget. LÄS MER