Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1720 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 2. 22. Anläggningsbolag och anammande av ny teknologi från ett TOE-perspektiv : – En kvalitativ fallstudie av hur anläggningsverksamheter anammar ett digitalt verktyg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emanuel Hedberg; Carl Ottinger; [2020]
  Nyckelord :construction industry; technology-organization-environment framework; digital tools; ICT.; anläggningsbranschen; technology-organization-environment framework; digitala verktyg; ICT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som bland annat bygger ut bredband. I Sverige, såväl som inom EU, har omfattande mål satts för bredbandsutbyggnad inom de närmsta åren. LÄS MER

 3. 23. Den svenska militära karriären : Konsten att befordras till sin inkompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Per Lund; Dennis Jedsmo; [2020]
  Nyckelord :Career; Defense Force; Officer; Organizational Theory; Qualitative Method; Försvarsmakt; Karriär; Kvalitativ metod; Officer; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Enligt svenska försvarsmakten är den militära professionen under ständig förändring. Stora förändringar sker frekvent inom Försvarsmakten som organisation och kommer i förlängningen leda till nyttiga erfarenheter och kunskaper i framtiden. LÄS MER

 4. 24. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 5. 25. Hierarchical Clustering based Dynamic Subarrays for Hybrid Beamforming Massive MU-MIMO

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Francisco Goncalves Contente; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hybrid Beamforming in multiple input multiple output systems has surged in the past few years as the prime precoding architecture for massive MIMO systems since it addresses the systems performance and complexity/power consumption tradeoff. Most of the literature addresses HBF MIMO with a fixed antenna subarray, however it is possible to further increase the spectral efficiency of the system by dynamically configuring the HBF MIMO subarray according the channel state information of the users. LÄS MER