Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1493 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Utveckling av komplexitetsbedömningsmodell med XGBoost för att anpassa text-till-talsyntes inom Robot-Assisted Language Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Hardin; Joakim Wellenstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den sociala roboten Furhat har visat sig vara relevant för Robot-Assisted Language Learning. I dagsläget har Furhat en konstant talhastighet, men i tidigare studier har det framkommit att den skulle gynnas av att ha en mer dynamisk text-till-talsyntes. LÄS MER

 2. 22. Establishing requirements for a gamified digital math tool in a South African township primary school : A case study based on gamification and interaction design

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Bergström; Aleks Durowicz; [2019]
  Nyckelord :Interaction design; gamification; digital education; South African education; resource distribution;

  Sammanfattning :  This project is based on the desire to increase the understanding and knowledge of digital resource usage within the math education in South African townships. Digital education is considered to facilitate solutions for current shortcomings, yet knowledge and experience of the local circumstances are vital for successful implementation. LÄS MER

 3. 23. Komplexitet och förtryck i konflikten mellan sinhala-buddhisterna och muslimerna på Sri Lanka

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Holm; [2019]
  Nyckelord :Förtryck; Rättvisa; Religion; Muslimer; Sinhala-buddhister; Nationalism; Bodu Bala Sena; Sri Lanka; Anti-muslim-upplopp; Maktstrukturer; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att uppmärksamma och analysera om och hur muslimerna på ön blir förtryckta samt att försöka bidra med medvetenhet och forskning. Iris Marion Youngs teori om förtryck vid namn Förtryckets fem ansikten används för att kunna studera materialet som utgörs av nyhetsartiklar och dokument från Amnesty. LÄS MER

 4. 24. Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Omar Issa; Hadi Issa; [2019]
  Nyckelord :Myloc; logistics coordination tools; logistics; construction logistics; efficiency improvement.; Myloc; logistiksamordningsverktyg; logistik; bygglogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. LÄS MER

 5. 25. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER