Avancerad sökning

Visar resultat 26 - 30 av 1503 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 26. Analys av standarden IEC 61850 för styrning av elkraftsystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Aref Rigi; Bahnam Jura; [2019]
  Nyckelord :IEC 60870-05-104; IEC 61850; communication protocol; control of electric power systems; IEC 60870–05-104; IEC 61850; kommunikationsprotokoll; styrning av elkraftsystem;

  Sammanfattning : På uppdrag av Trafikverket har denna rapport syftet att ge en rekommendation baserat på jämförelse av nuvarande standarden IEC 60870-5-104 och den alternativa standarden IEC 61850. Studien jämför IEC 61850 och IEC 60870-5-104 och skillnader mellan dessa två standarder utifrån olika områden som kommunikation, säkerhet samt ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 27. Using Layer-wise Relevance Propagation and Sensitivity Analysis Heatmaps to understand the Classification of an Image produced by a Neural Network

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Rosenlew; Timas Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; neural networks; layer-wise relevance propagation; sensitivity analysis; image classification;

  Sammanfattning : Neural networks are regarded as state of the art within many areas of machine learning, however due to their growing complexity and size, a question regarding their trustability and understandability has been raised. Thus, neural networks are often being considered a "black-box". LÄS MER

 3. 28. Utveckling av komplexitetsbedömningsmodell med XGBoost för att anpassa text-till-talsyntes inom Robot-Assisted Language Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Hardin; Joakim Wellenstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den sociala roboten Furhat har visat sig vara relevant för Robot-Assisted Language Learning. I dagsläget har Furhat en konstant talhastighet, men i tidigare studier har det framkommit att den skulle gynnas av att ha en mer dynamisk text-till-talsyntes. LÄS MER

 4. 29. Establishing requirements for a gamified digital math tool in a South African township primary school : A case study based on gamification and interaction design

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Bergström; Aleks Durowicz; [2019]
  Nyckelord :Interaction design; gamification; digital education; South African education; resource distribution;

  Sammanfattning :  This project is based on the desire to increase the understanding and knowledge of digital resource usage within the math education in South African townships. Digital education is considered to facilitate solutions for current shortcomings, yet knowledge and experience of the local circumstances are vital for successful implementation. LÄS MER

 5. 30. Komplexitet och förtryck i konflikten mellan sinhala-buddhisterna och muslimerna på Sri Lanka

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Holm; [2019]
  Nyckelord :Förtryck; Rättvisa; Religion; Muslimer; Sinhala-buddhister; Nationalism; Bodu Bala Sena; Sri Lanka; Anti-muslim-upplopp; Maktstrukturer; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att uppmärksamma och analysera om och hur muslimerna på ön blir förtryckta samt att försöka bidra med medvetenhet och forskning. Iris Marion Youngs teori om förtryck vid namn Förtryckets fem ansikten används för att kunna studera materialet som utgörs av nyhetsartiklar och dokument från Amnesty. LÄS MER