Avancerad sökning

Visar resultat 31 - 35 av 1895 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 31. Trefaldig symbios: Teknologi, Organisation & Covid-19. : En deduktiv studie som undersöker resultatet av en accelererad digital transformering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kim Anderberg; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; T-O-E; digital organization culture; smart leadership; TAM; UTAUT; strategy; Covid-19.; Digital transformering; T-O-E; digital organisationskultur; smart ledarskap; TAM; UTAUT; strategi; Covid-19.;

  Sammanfattning : Organizations that adopt digital innovations are facing a digital transformation, which can cause complications if not implemented in a systematic and methodical way. Due to Covid-19 organizations have had to adapt their work structure to enable personal to work from home to ensure the health of staff and customers. LÄS MER

 2. 32. Var det bättre förr? : En kvalitativ textanalys om den innehållsliga och språkliga komplexiteten i böcker skrivna på 1970- och 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Billing; Cajsa Freudenthal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på skönlitterära barnböcker, där två av böckerna är skrivna på 1970-talet och två av böckerna är skrivna på 2010-talet. Syftet med studien är att jämföra fyra frekvent lästa skönlitterära böcker för barn i åldern 8-10 år, för att granska om det råder några skillnader på språket och innehållets komplexitet. LÄS MER

 3. 33. Citylogistikens komplexitet - En kvalitativ studie om hur samarbete fungerar inom citylogistik där flera olika aktörer verkar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Henrik Christiansson; Pontus Ekdahl; [2021]
  Nyckelord :samarbete; partnerskap; komplexitet; integration; intressenter inom citylogistik; stadens utmaningar; ömsesidigt beroende.; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fler människor tenderar ständigt att bosätta sig i städer samtidigt som handelsvaror och transporter ökar. Det innebär utmaningar i att utforma en citylogistik som ska hantera ökningen på den komprimerade ytan som staden erbjuder. LÄS MER

 4. 34. Hållbar utveckling i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pihl Gabriella; Albulena Shyti Osmanaj; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning; undervisningstraditioner; komplexitet med undervisning om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att finna forskning som belyser hållbar utveckling som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Det vill vi göra genom att besvara frågeställningen “Vad säger forskningen om hållbar utveckling som en del av SO- undervisningen”?  Denna kunskapsöversikt är ämnad för lärare och lärarstudenter. LÄS MER

 5. 35. Time Series forecasting of the SP Global Clean Energy Index using a Multivariate LSTM

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Klara Larsson; Freja Ling; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; clean energy; neural networks; stock market; LSTM; time series; multivariate LSTM; correlation.;

  Sammanfattning : Clean energy and machine learning are subjects that play significant roles in shaping our future. The current climate crisis has forced the world to take action towards more sustainable solutions. Arrangements such as the UN’s Sustainable Development Goals and the Paris Agreement are causing an increased interest in renewable energy solutions. LÄS MER