Avancerad sökning

Visar resultat 36 - 40 av 1643 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 36. En komparativ analys av tre matematiska kartläggningsmaterial : I vilken utsträckning kartläggningsmaterialen kan användas för att identifiera särskilt begåvade elever i matematikämnet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Conny Jonsson; Nisse Thaung; Christopher Johansson; [2020]
  Nyckelord :matematik; särskild begåvning; kartläggning; kompetenser; förmågor;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie synliggör i vilken grad de matematiska kompetenser som uttrycks i tre kartläggningsmaterial kan kopplas till särskilt begåvade elevers matematiska förmågor för att på så sätt underlätta ett identifierande av sagda elever inom ramen för ordinarie undervisning. Inledningsvis behandlas hur väl de allmänna matematiska kompetenserna i Niss och Højgaards (2019) KOM-projekt belyses i materialen. LÄS MER

 2. 37. Organisering i komplexitet : Gränsöverskridande samverkan, praktikaliteter och informellt arbete i strävan efter en socialt hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Miranda Kanon; [2020]
  Nyckelord :complexity; organizing; social sustainability; wicked problems; komplexitet; organisering; social hållbarhet; wicked problems;

  Sammanfattning : Bakgrund: Effekterna av det som kommit att kallas New Public Management, där offentliga verksamheter specialiserats i icke-överlappande roller och funktioner, gör det svårt att organisatoriskt hantera komplexa samhällsutmaningar. Hållbarhetsfrågor överskrider territoriella och organisatoriska gränser och dess lokala problem och lösningar utgör en del i en kollektiv och global utveckling. LÄS MER

 3. 38. Att planera för en tät och grön stad -Planeringsprocessens möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Backsell; Ronja Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; tät stad; gröna värden; grönstruktur; grön stad; fysisk planering; social- och ekologisk hållbarhet; Örebro kommun;

  Sammanfattning : Rådande forskningsläge redogör för grönytors bortfall till förmån för förtätning. Detta sker även i Örebro tätort, där statistik visar att allmänna grönytor i Örebro tätort har minskat (SCB 2015a), trots att Örebro kommun har tydliga styrdokument och riktlinjer som förespråkar det motsatta. LÄS MER

 4. 39. Integration genom projekt ? En studie av arbetsmarknadsintegrationsprojekt i Malmö kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Saboor Ansari; [2020]
  Nyckelord :Integration; arbetsmarknad; styrning och samverkan; Projectification; projekt; Projektifiering; Management and Collaboration;

  Sammanfattning : I Malmö bedrivs ett tjugotal arbetsintegrerade projekt parallellt som är riktad mot samma målgrupp. I denna studie kvalitativt undersöks ” projektifiering av integrationsinsatser inom arbetsmarknaden” i Malmö. Studiens syfte besvaras genom en analys av den insamlade materialen med stöd av tidigare forskning inom fältet. LÄS MER

 5. 40. Scalable Hyperparameter Opimization: Combining Asynchronous Bayesian Optimization With Efficient Budget Allocation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kai Jeggle; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automated hyperparameter tuning has become an integral part in the optimization of machine learning (ML) pipelines. Sequential model based optimization algorithms, such as bayesian optimization (BO), have been proven to be sample efficient with strong final performance. LÄS MER