Sökning: "komplikation"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet komplikation.

 1. 1. Sväljningsbedömning hos patienter med akut stroke. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mersiha Zuberovic; Paula Saliba; [2023-06-02]
  Nyckelord :Akut stroke; patienter; dysfagi; sväljningsbedömning; säker vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för olika åkommor som orsakas av hämmad syretillförsel till hjärnans nervvävnad. Ischemisk stroke utgör den vanligaste formen av stroke som följs av intracerebrala hematom och subarachnoidala blödningar. Stroke är ett globalt hälsoproblem som ofta kan bidra till olika komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
  Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER

 3. 3. Hur anestesisjuksköterskan kan förebygga awareness hos patienter under generell anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bohlin; Andrea Tofalvi; [2023]
  Nyckelord :awareness; intraoperative awareness; prevent; general anesthesia; nurse anesthetist; depth of anesthesia; patient safety; music; awareness; intraoperativ awareness; förebygga; generell anestesi; anestesisjuksköterska; anestesidjup; patientsäkerhet; musik;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan ansvarar för att förebygga skador hos patienter under generell anestesi. En fruktad komplikation är awareness, oavsiktlig vakenhet undergenerell anestesi, vilket kan orsaka vårdlidande hos patienter. LÄS MER

 4. 4. Den vuxna patientens upplevelser av postoperativ konfusion : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Arvid Fagerström; Arvid Norin; [2023]
  Nyckelord :Confusion; patients experiences; postoperative care; postoperative complications.; Konfusion; patienters upplevelser; postoperativa komplikationer; postoperativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion innebär att patienten drabbas av ett akut förvirringstillstånd som bland annat påverkar kognitionen och medvetandenivån. Detta är en vanlig förekommande komplikation i den postoperativa vården. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenhet av livskvalitet efter hjärtinfarkt inom slutenvården.- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Johansson; Linnea Wetterberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av världens vanligaste sjukdomar och har ofta en negativ prognos samt att diagnosen har en omedelbar inverkan på personens liv. Vilket påverkar patientens livskvalitet. LÄS MER