Sökning: "komponerande"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet komponerande.

 1. 1. Vikten av personliga berättelser i den politiska kontexten - Lesbisk aktivism i popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Emilie Sand; [2020-07-06]
  Nyckelord :politisk musik; komponerande; låtskrivande; personligt; tillhörighet; berättande; HBTQ; aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas konstnärskap ur ett aktivistiskt perspektiv. Med fokus på lesbisk ochhomosexuell aktivism i popmusik, undersöks och diskuteras betydelsen av personligaberättelser i musik med samhällsförändrande syfte... LÄS MER

 2. 2. Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bille; [2020-06-10]
  Nyckelord :Komposition; Konstnärlig metod; Konstnärlig process; Kreativitet; Nostalgi; Melankoli;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik iprofessionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för attfördjupa sig i och utveckla sin konstnärliga process. LÄS MER

 3. 3. Kreativa begränsningar i komposition - Vilka ramar och regler kan användas för att underlätta mitt komponerande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Konstnärliga fakulteten i Malmö

  Författare :Marcus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Komposition; kompositionsprocess; strategier; ramar; regler; begränsningar; kreativitet; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur jag genom begränsningar kunde förenkla min kompositionsprocess. Jag genomförde kvalitativa intervjuer med tre kompositörer av olika bakgrund om vilka ramar och regler de använder när dem komponerar. LÄS MER

 4. 4. Ur begynnelser : Skapandet av begreppet anslag genom mina kompositioner

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Zacharias Ehnvall; [2019]
  Nyckelord :komposition; nutida musik; anslag; spektralmusik; filosofi; Grisey; Deleuze; Bergson; orkester; kör; pianokvartett; ensemble;

  Sammanfattning : Under de senaste två åren har jag genomfört min masterutbildning i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I det här arbetet gör jag en undersökning och ett formulerande av de tankar som kommit ur – och styrt – mitt komponerande, mitt lyssnande och mitt lärande under dessa två år. LÄS MER

 5. 5. Skapandet av en audiovisuell livekonsert. En studie av publik och musikers upplevelser av ett audiovisuellt samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tomas Larsson; [2018]
  Nyckelord :Audiovisuellt komponerande; Projektioner; interaktivt musicerande; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; färg och tonhöjd; Audiovisual composing; Projections; interactive music; color and sound; Educational science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This is an artistic study that aims to investigate the process of audiovisual composing and the experiences of musicians and audience of an audiovisual concert. Four audiovisual pieces were composed for this study and then rehearsed and performed by five musicians. LÄS MER