Sökning: "kompositör och musiker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kompositör och musiker.

 1. 1. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
  Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER

 2. 2. De ledbrutna gångarterna- En blick på scenkonstens rytmik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Sondén; [2020-05-20]
  Nyckelord :rytm; scenkonst; regi; musik; interaktiv;

  Sammanfattning : Denna text är ett försök till ett rytmiskt översättningsarbete. Jag har jobbat med bådescenkonst och musik i många år och har en distinkt känsla av att jag som regissör,skådespelare, dramatiker, musiker och kompositör jobbar med liknande saker. Att degrundläggande beståndsdelarna i mångt och mycket är gemensamma. LÄS MER

 3. 3. Hur går det till egentligen?- tre skånska jazzkompositörer om sin kompositionsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Erstrand; [2019]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Komposition; Process; Jazz; Improvisation; Storband; Educational Science; Music Education; Composition; Big Band; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kompositionsprocessen kan se ut för tre skånska kompositörer av instrumental jazzmusik. Studien utfördes genom individuella intervjuer. Samtliga informanter har skrivit längre svitliknande musik för stora ensembler. LÄS MER

 4. 4. KOMPOSITION I RELATION Förhållandet mellan kompositör och interpret

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Olle Sundström; [2017-01-23]
  Nyckelord :Komposition; interpret; samarbete; öppen notation;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöker jag förhållandet mellan kompositör och interpret, samt hur det påverkar mitt konstnärliga arbete. Genom olika strategier försöker jag förskjuta och förändra de traditionella roller som tillskrivs kompositörer och interpreter. LÄS MER

 5. 5. Till Ängeln med de brinnande händerna

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Hannes Heinemann; [2017]
  Nyckelord :Till Ängeln med de brinnande händerna; Björn von Rosen; Karin Rehnqvist; oboe; kör; kvinnlig kompositör; svensk kompositör; kvartstoner;

  Sammanfattning : Karin Rehnqvist (f. 1957) är idag en av Sveriges främsta kompositörer och hon är välkänd även internationellt. År 2000 skrev Rehnqvist stycket Till Ängeln med de brinnande händerna till den amerikanska oboisten Cynthia Green Libby. I detta examensarbete analyseras innehållet i stycket med instudering och kringarbete. LÄS MER