Sökning: "kompositör"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet kompositör.

 1. 1. Knätofs och gudadunder : En interpretationsstudie i Oskar Lindbergs Orgelsonat i g-moll

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Kronström; [2022]
  Nyckelord :kyrkomusik; orgel; interpretation; orgelrörelse; senromantik; Oskar Lindberg; folkmusik;

  Sammanfattning : Oskar Lindberg (1887-1955) var kyrkomusiker och kompositör verksam under 1900-talets första hälft. Hans Orgelsonat i g-moll är ett ofta framfört verk som många svenska organister har på sin repertoar. Detta till trots har stycket många interpretationstekniska svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
  Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER

 3. 3. Vad är jazz? En undersökning i hur harmonik, melodik, rytmik, improvisation och instrumentation påverkar ett musikstyckes uppfattade ”jazzighet”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Arvid Olson; [2021]
  Nyckelord :Jazz; Genregräns; Musikaliska aspekter; Definition; Kvantitativ undersökning; Kvalitativ analys; Explicit kunskap; Genre-boundary; Musical aspects; Quantitative survey; Qualitative analysis; Explicit knowledge; Performing Arts;

  Sammanfattning : What, from a sounding perspective, exactly is jazz, and where is the boarder to when it stops being that? With the purpose of answering these questions, I developed a quantitative survey that mainly compared sounding examples. The survey focuses on the music aspects harmony, melody, rhythm, improvisation and instrumentation. LÄS MER

 4. 4. Bland mästare och mentorer: En studie av hur kompositionslärare beskriver arbetssätt för kompositionspedagogiskt lärande och övning på gymnasie- och folkhögskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Daniel Möllås; [2021]
  Nyckelord :Kompositionspedagogik; Tonsättare; Kompositör; Komponist; Scaffolding; Mästarlära; Tekniskt hantverk; Kreativt hantverk; Imitation; Tradition; Övning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Composition pedagogy; Composer; Master teaching; Technical craftmanship; Creative craftmanship; Practice; Educational science; Music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : "Among Masters and Mentors" is a thesis which aims to investigate how four composition teachers in college preparatory music education programs view their teaching compared to their craftmanship as composers. The study has a special focus on the independent practice of composition and examines how the teachers themselves practice and which aspects of this they wish to transfer into their teaching. LÄS MER

 5. 5. Parasite Future : Creation of an audio record and critical reflection on the production process with remarks on applying time management methods on creative work processes in music production

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Rick Jurthe; [2021]
  Nyckelord :music production; songwriting; crossover; time management methods; musikproduktion; låtskrivande; crossover; time management methods;

  Sammanfattning : The overall aim of this master project was to create an audio record consisting of seven tracks that are both cohesive and very individual at the same time. The pieces are thought to showcase the diversity of my creative identity as a composer and music producer and will represent my individual way of composing and producing music freed from all external influences in the best way possible. LÄS MER