Sökning: "kompositionstekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet kompositionstekniker.

 1. 1. Att komponera med melodik som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Löfgren; [2023-05-26]
  Nyckelord :komposition; jazz; melodi; analys; kompositionstekniker;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka verktyg för att utveckla min förmåga till komposition för mindre jazzensemble, med utgångspunkt i melodik och där melodin står i fokus och driver låten framåt. Detta görs genom att transkribera en annan musikers komposition som har dessa kvaliteter och därefter skriva tre egna låtar med hjälp av tre olika arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Hur gestaltar och urskiljer Yoko Shimomura olika versioner av samma karaktärer i musikaliska karaktärsteman? : En fallstudie om spelkompositören Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och bosskampsteman i spelserien Kingdom Hearts

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Douglas Brihed; [2022]
  Nyckelord :Fallstudie; Yoko Shimomura; musikaliska kännetecken; musikanalys; karaktärsteman; ledmotiv; Kingdom Hearts; Xehanort;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och hur hon gestaltar, urskiljer samt sammankopplar karaktärer i instrumental spelmusik, med särskilt fokus på några av spelserien Kingdom Hearts (2002-2020) bosskampssituationer. Detta görs genom analyser av sex bosskampsteman centrerat kring olika versioner av spelseriens centrala antagonist Xehanort. LÄS MER

 3. 3. Generera, komponera, producera : Algoritmisk kompositionsteknik som verktyg för att skapa elektronisk dansmusik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Leo Eltes; [2022]
  Nyckelord :Algoritmisk; kompositionsteknik; begränsningar; dansmusik;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om algoritmiska kompositionstekniker och om hur de begränsningar som presenterar sig vid användandet av en sådan teknik påverkar min komposition- och produktionsprocess. Jag har undersökt hur jag kan skapa en komposition inom den elektroniska dansmusikgenren Detroit House genom att låta en algoritm generera förslag på låtstrukturer baserat på de fem musikaliska parametrarna, harmonik, taktart, antal takter, tonalt centrum ochmodalitet. LÄS MER

 4. 4. Folk, stäm in i himlens kör! : Psalmbearbetning på "engelskt" vis.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Joel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Psalmbearbetning; Psalmspel; Kompositionstekniker; Engelsk kyrkomusik;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag studerat psalmbearbetningar av olika engelska tonsättare, samt bearbetatpsalmer på egen hand med dessa tonsättare som förebilder.Genom att analysera psalmbearbetningar av fyra engelska tonsättare har jag funnit olika märkbara kompositionstekniker. LÄS MER

 5. 5. Ledmotiv: ett verktyg i berättande : Vad kan ledmotiv berätta om en karaktär?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Pettersson; [2021]
  Nyckelord :ledmotiv; dataspelsmusik; tonintervall;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker spelares första intryck baserat på de melodier och motiv kopplade till objekten. Undersökningen försöker se om det finns en trend hos deltagarna gällandes det känslomässiga intryck hen får av att höra melodier skapade med hjälp av specifika tekniker. LÄS MER