Sökning: "kompressionsbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet kompressionsbehandling.

 1. 1. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER

 2. 2. Att minska risken för recidiv av venösa bensår : faktorer som påverkar patientens följsamhet till behandling och egenvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Grönkvist; Frida Lundeborg; [2017]
  Nyckelord :Följsamhet; Personcentrerad omvårdnad; Recidiv; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår och orsakas av venös insufficiens, vilket är ett kroniskt tillstånd. Det krävs en livslång kompressionsbehandling då recidiv är vanligt. Patienter med venösa bensår kan uppleva en nedsatt livskvalitet på grund av de besvär ödem och såren skapar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anna Bergek; Rie Swedin; [2016]
  Nyckelord :venösa bensår; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är ett vanligt problem som väntas öka med en allt äldre befolkning. Patienter med venösa bensår lider ofta av smärta och har nedsatt livskvalitet. Studier visar att sjuksköterskor har kunskapsluckor om hur patienter med venösa bensår ska vårdas. LÄS MER

 4. 4. Betydande aspekter för sjuksköterska och patient i det preventiva arbetet mot venösa bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Berger; Kim Nilsson; [2015]
  Nyckelord :venous leg ulcer; adherence; self-care; patient; nurse; venösa bensår; följsamhet; egenvård; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund; 3 % av världens befolkning lider av venösa bensår och de drabbade är främst äldre och kvinnor. Kompressionsbehandling och fysisk aktivitet är de två vanligaste egenvårdsåtgärderna och det ligger ett stort ansvar på sjuksköterskan att motivera patienten till en fungerande egenvård. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors och sjuksköterskors kunskaper om svårläkta bensår : En beskrivande och jämförande studie i slutenvård och primärvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Nygren; [2015]
  Nyckelord :Evidence-based knowledge and care; procedures; guidelines; chronic leg ulcers; Evidensbaserad kunskap och omvårdnad; rutiner; riktlinjer; svårläkta bensår;

  Sammanfattning :  Patienter med svårläkta bensår förekommer ofta i slutenvården och primärvården där sjuksköterskor och distriktssköterskor ansvarar för omvårdnaden. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten och innebär en stor kostnad. LÄS MER