Sökning: "komvux för invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden komvux för invandrare.

 1. 1. L3-motivation och integrationssträvan på komvux : En studie om vuxna invandrares motivation att läsa engelska i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Lili Sara Schmidt; [2016]
  Nyckelord :adult education; adult immigrants; adult learning; English as a third language; Global English; integrativeness; integrative motivation; komvux; L2 Motivational Self System; L3 learner; L3 learning; L3 motivation; L3 Motivational Self System; L3 Self; engelska som tredjespråk; global engelska; integrationssträvan; integrativ motivation; komvux; L2-motivationssjälvbildssystem; L3-inlärare; L3-inlärning; L3-motivation; L3-självbild; vuxenutbildning; vuxna invandrare; vuxnas lärande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att kvalitativt undersöka L3-motivation hos vuxna invandrare som läser engelska (L3) på komvux i Sverige. Motivation undersöktes i relation till samspelet mellan målgruppens behov och mål, det svenska samhället och engelskans globala status. LÄS MER

 2. 2. Filmens roll i utbildningen : fallet interkulturella samhällen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecca Jedebäck; [2015]
  Nyckelord :Interkulturalism; undervisningsfilm; modes; homosexualitet; interkulturell pedagodik;

  Sammanfattning : Kulturen har sedan urminnestider funnits i olika former, beroende på hur människorhar levt och förflyttat sig över jorden. Idag när vi lever närmare varandra ännågonsin kan den ge upphov till problem, kulturerna emellan. LÄS MER

 3. 3. NYTT LAND, NYTT LIV, NYTT YRKE. Är vård- och omsorgssektorn det enda alternativet för invandrarkvinnor? - En studie om invandrarkvinnor som väljer Vård- och omsorgsutbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Shabnam Lolachi; [2014-10-24]
  Nyckelord :arbetsmarknad; habitus; invandrarkvinnor; kapital; klass; språk; vård- och omsorgsutbildningen;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på invandrarkvinnors motiv för att välja Vård- och omsorgsutbildningen och att studera hur utbildningsvalet samverkar med klass, utbildningsbakgrund och invandring. Tidigare forskning har visat att språkkunskaper, utbildningsnivå och diskriminering på arbetsmarknaden är betydelsefulla faktorer när det gäller invandrarnas situation på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsutbildning för vuxna invandrare. Hur gick det efter utbildningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anette Grahn; [2008]
  Nyckelord :Bemötande; kulturkrock; omvårdnadsprogram; invandrare;

  Sammanfattning : Att vara tvungen att lämna sitt land innebär för de flesta människor ett stort trauma. Resan till ett nytt och annorlunda liv innebär alltid förluster. Att börja om i en ny kultur, uppleva kulturkrockar och lära sig språk i ett nytt land är inte helt lätt. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledning vid den grundläggande vuxenutbildningen. Guidance counselling at the fundamental adult education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Eriksson; Irving Osbjer; [2006]
  Nyckelord :Arbetssituation; arbetssätt; arbetssätt; studie- och yrkesvägledare; vuxenutbildning; vägledning;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi bl.a. tittat på hur den grundläggande vuxenutbildningen, i tre kommuner, ser ut idag och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har i denna verksamhet. De studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med har jobbat olika länge inom den kommunala vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av denna verksamhet. LÄS MER