Sökning: "koncentration träning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden koncentration träning.

 1. 1. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Rahimeh Yaghoubi; [2020]
  Nyckelord :potatisbladmögel; Phytophthora infestans; fungicidtolerans; Ranman Top; potato late blight; fungicide tolerance;

  Sammanfattning : En av de allvarligaste patogenerna som angriper potatis är Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel (angrepp på blasten) och brunröta (angrepp på knölarna). Olika fungicider används för att förhindra och minska angrepp av P. infestans. En intensiv användning av fungicider ger risk för uppkomst av fungicidresistens. LÄS MER

 2. 2. Ämnet idrott & hälsa - och hur det kan förbättra elevers kognitiva förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2019]
  Nyckelord :Idrott; Kognitiv förmåga; Fysisk aktivitet; Skolresultat;

  Sammanfattning : I detta arbete har vi undersökt ifall det finns någon koppling mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga. Vår frågeställning är “Har idrott och hälsa en påverkan på elevers skolresultat i andra ämen?”. Till vår hjälp har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar, men även olika studier och litteratur. LÄS MER

 3. 3. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitets akuta påverkan på kognition : En kvantitativ studie om fysisk aktivitets påverkan på koncentration och impulskontroll i åldrarna 12-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Philip Lindahl; Alex Roslinde; [2019]
  Nyckelord :Impulskontroll; kognition; inhibition; fysisk aktivitet; barn; intensitet; akut påverkan; koncentration; flankertest;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att kartlägga hur den akuta effekten av fysisk aktivitet påverkar barns exekutiva funktioner i åldrarna 12-13 i förhållande till intensitet nivå. Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en fysisk aktivitet på högintensitet? Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en fysisk aktivitet på medelintensitet? Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en icke fysisk aktivitet i form av att titta på film? Påverkar inlärningseffekten resultatet på flanker testet? Hur skiljer sig påverkan av olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och att se film på barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga? Metod 12 elever i åldrarna 12- 13 år deltog i en kvantitativ metodstudie med interventioner av medel- och högintensiv aktivitet samt vila följt av ett datoriserat flanker test. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och läsutveckling - en kunskapsöversikt om det eventuella sambandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :My Bröchner; Anna Ocasio; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; koncentration; Läsning; Läsutveckling; Minne; Motorik; Motorisk träning;

  Sammanfattning : Översiktens syfte var att undersöka vilka effekter fysisk aktivitet har på läsutveckling. Kunskapsöversikten är ett självständigt arbete på grundnivå. Vi har sökt, analyserat och granskat forskning för att sammanställa den kunskap som gjorts kring eventuella samband mellan fysisk aktivitet och läsutveckling. LÄS MER