Sökning: "koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 847 uppsatser innehållade ordet koncentration.

 1. 1. Implementering och optimering av orceinmetod för detektion av kopparassocierat protein i levervävnad : en förstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Viktor Jonnergård; [2019]
  Nyckelord :Gallstas; Histologi; Orcein; Patologi; Specialfärg;

  Sammanfattning : Gallstas är ett patologiskt tillstånd där antingen produktionen eller flödet av galla är hämmat. Orsaken kan vara mekaniskt stopp och kallas då för extrahepatisk eller annan underliggande kronisk leversjukdom och kallas då för intrahepatisk. Vid gallstas samlas kopparassocierat protein (KAP) i levern. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling för rening av gips från Sysavs avfallsanläggning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nursena Cicek; [2019]
  Nyckelord :kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sysav tar emot och förbränner brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk. Vid förbränningen bildas rökgaser som bland annat innehåller svaveloxid. Rökgaserna behöver gå igenom en avsvavlingsprocess eftersom svaveloxid utgör en stor hälsofara på grund av sin toxicitet. Reningsprocessen för rökgaserna består av två skrubbar. LÄS MER

 3. 3. Identification of Trypsin Digested Transferrin using HPLC and MALDI-MS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Weyni Ghebreamlak; [2019]
  Nyckelord :Transferrin; Glycopeptides; Digestion; HPLC; MALDI-MS;

  Sammanfattning : In this project, separation of trypsin digested transferrin (Tf) has been studied, using a RP HPLC- UV system equipped with a C18 column. 0.1% TFA/MQ-water and 90% MeOH were used as mobile phase A and mobile phase B, respectively. LÄS MER

 4. 4. ”Barn behöver få utlopp för sitt rörelsebehov” : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver arbetet med planerad fysisk aktivitet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Osbakk; Alma Ramcinovic; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; planerad fysisk aktivitet; rörelsebehov; grovmotorik; hälsa; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan. I denna studie intervjuades åtta förskollärare med en semistrukturerad intervjuansats. Förskollärarna arbetar med barn i åldrarna 2–5 år, på fem olika förskolor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Performance monitoring of systems for airpuricationAuthor:Anders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anders Gustafson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wastewater treatment plants (WWTP) are often the cause of malodor. The compounds which are the main causes of the odor is hydrogen sulfide (H2S), ammonia(NH3), mercaptans (RSH) and volatile organic compounds (V OC) [1]. The odorous air can be analyzed to determine the concentration of the odorants. LÄS MER