Sökning: "koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade ordet koncentration.

 1. 1. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 2. 2. Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Turesson; [2021-07-08]
  Nyckelord :meditation; asanas; andningsövningar; massage; trygghet; koncentration; stress; självkänsla; prestation; vila.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. LÄS MER

 3. 3. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER

 4. 4. Framställning av magnetisk polymerkomposit : Stålpulverfylld epoxi med magnetiska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Linda Ek Fliesberg; Beatrice Linné; [2021]
  Nyckelord :material science; composites; magnetism; polymers; materialvetenskap; kompositer; magnetism; polymerer;

  Sammanfattning : To compete with other manufacturing companies in the market, product design and manufacturing methods need to be improved constantly. To save time and money, there is an advantage if there is a manufacturing plan in place before designing the final product. LÄS MER

 5. 5. Bestämning av myosin ATPas med NADH-kopplade mätsystem jämfört med in vitro motilitet med isolerat myosin och aktin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rahaf Soudan; [2021]
  Nyckelord :Myosin; Actomyosin; heavy meromyosin; NADH-kopplade mätsystem; in vitro-motilitetsanalys IVMA .;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att jämföra NADH-kopplade mätsystem och in vitro motilitets-analys (IVMA) för att bestämma aktiviteten hos isolerat myosin. Från NADH-kopplade analysmätningar bestämdes tre parameter: den maximala hastigheten med vilken myosin hydrolyserar ATP i frånvaro av F-aktin (V0), den maximala ATPas-hastigheten för myosin i närvaro av mättande aktin (kcat) och den koncentration av aktin som behövs för att nå halv maximal aktivering av myosin ATPas-aktivitet (KATPas). LÄS MER