Sökning: "koncentrationsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet koncentrationsförmåga.

 1. 1. Utomhusundervisningens påverkan på ämnet biologi : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Benjamin Ramezic; Viktor Börjesson; [2021]
  Nyckelord :utomhusundervisning; biologi; natur; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna kunskapsöversikt kommer att handla om utomhuspedagogikens påverkan på undervisningen inom ämnet biologi och vad forskningen säger om det. En kartläggning kommer också att genomföras för att förtydliga de aspekter som påverkas av utomhuspedagogikens följder. LÄS MER

 2. 2. Lärares och elevers uppfattningar om hur fysisk aktivitet under skoldagen påverkar elevers lärande : En kvalitativ undersökning om lärares och elevers egna uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jesper Augustsson; Martin Georgsson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; puls för lärande; rörelsepaus; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Elever rör sig alldeles för lite i dagsläget. Många menar att den fysiska inaktiviteten har en negativ påverkan på elevers lärande, att elever som rör sig mindre har svårare för att prestera i skolan. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i skolan : Pedagogers arbete med fysisk aktivitet och effekter på elevers skolresultat.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Marie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; effekter; koncentrationsförmåga; inaktivitet; mental hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas vårt välmående av korta vistelser i skogen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :forest excursion; stress reduction; recovery; stress; recreation; forest bath; skogsvistelse; stressreduktion; återhämtning; stress; rekreation; skogsbad;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige och framför allt bland unga. Det är alarmerande siffror som ses öka. Brist på regelbunden återhämtning kan vara en orsak och leda till psykisk ohälsa och utmattning.Vårt ursprung nära naturen påverkar oss även idag och i skogen finns många hälsofördelar att hämta. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i den tidiga skrivutvecklingen : Lärares erfarenheter, uppfattningar och didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Isabelle Gustavsson; Linnea Falinder; [2021]
  Nyckelord :Skrivutveckling; sociokulturellt perspektiv; skrivmetoder; digitala verktyg; didaktiska val; scaffolding;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framväxt förändrar och påverkar undervisningen i skolorna, vilket även har lett till en förändring i lärares yrkesroll. Läroplanen har modifierats på grund av den digitala teknikens utveckling. I läroplanen (Skolverket 2019) står det skrivet att elever ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. LÄS MER