Sökning: "koncept arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden koncept arkitektur.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. Arkitektur för generationer : Koncept för samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Elvira Andersson; Evelina Engman; [2020]
  Nyckelord :barn; äldre; samverkanshus; arkitektur; samnyttjande av lokaler; fysisk miljö; generationer;

  Sammanfattning : Behovet av fler förskoleplatser och fler bostäder för äldre ökar i takt med pågående urbanisering, kommunala besparingar som leder till nedskärning av olika verksamheter och att vi tenderar nå en högre livsålder. Förskolor och vård- och omsorgsboenden har ett antal gemensamma nämnare för sina målgrupper. LÄS MER

 3. 3. "Jag är lika naken som rummet" : Att utforma gynekologrummet efter patientens behov

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tina Knuutinen; [2020]
  Nyckelord :Human Centered Design; information design; spatial design; gynecologist´s room; user needs; Användarcentrerad design; informationsdesign; rumslig gestaltning; gynekologrummet; användarens behov;

  Sammanfattning : In my study regarding gynecological examination, it turned out that women generally have a positive attitude to being examined gynecologically, but the experience is not the same as the situation can be experienced as omission. It also emerged that they experienced the feeling of stress and anxiety of exposing the sex. LÄS MER

 4. 4. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isabelle Bernhard; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; stadshus; arkitektur;

  Sammanfattning : In my proposal of the new City Hall in Strängnäs there is several things I want to take advantage of in the project and for the estetics of the building;- The building represent some of old crafts of the city.- The silhuette of the building is accented with the crossing of the lines in the central staircase. LÄS MER

 5. 5. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. LÄS MER