Sökning: "konceptet REKO"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden konceptet REKO.

 1. 1. Livsmedelsbranschen kommer förändras! : En studie om hur REKO styrs och ger värde för sina intressenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Hamod; Lovisa Westin; [2019]
  Nyckelord :Styrning; värdeskapande; livsmedelsbranschen; småskalig produktion; konceptet REKO;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrning och organisering sker i REKO. Studien ämnar även att undersöka på vilket sätt konceptet REKO skapar värde. Uppsatsens långsiktiga syfte är att upplysa om alternativa och innovativa försäljningskanaler som uppstått i samband med digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Reko mat : Analys av REKO:s policy och nätverksstruktur ur ett antropologiskt-netnografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Axel Gruvaeus; [2019]
  Nyckelord :Local food markets; policy; network analysis; technoculture; social anthropology; nethnography; REKO; policy; nätverksanalys; teknokultur; socialantropologi; netnografi livsmedelskedjan; lokalproducerat; livsmedel; relationsmat;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks policy och nätverksstruktur för REKO-konceptet – ett sätt för små livsmedelsproducenter att genom Facebook samordna försäljning direkt till slutkonsumenter. Uppsatsen diskuterar REKO som ett samtidsfenomen påverkat av stora trender som den digitala omvandlingen av samhället och en allt längre livsmedelskedja. LÄS MER

 3. 3. Säsongssmart - Att kommunicera mat i säsong

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Annika Andersson; Caroline Björndahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskare har länge pekat på hur vår livsstil inte är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv vilket har bidragit till en ökad efterfrågan av ekologiska alternativ och livsmedel som följer den naturliga säsongen i Sverige. Många konsumenter har dock svårt att veta när olika råvaror är i säsong för tillfället. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av automatiserad rengöringsprocess för tonerkassetter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Henning Hermansson; [2006]
  Nyckelord :Återtillverkning; rengöring; automatisering; automatiserad rengöring; process; REKO; rekonditionering;

  Sammanfattning : Återtillverkning är ett koncept som får allt större betydelse inom dagens tillverkningsindustri. Konceptet bygger på att uttjänta produkter tas tillbaka och återfår ett marknadsvärde genom en process som innefattar: sortering, rengöring, demontering, bearbetning, montering och testning. LÄS MER