Sökning: "konceptet REKO"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden konceptet REKO.

 1. 1. Livsmedelsbranschen kommer förändras! : En studie om hur REKO styrs och ger värde för sina intressenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Hamod; Lovisa Westin; [2019]
  Nyckelord :Styrning; värdeskapande; livsmedelsbranschen; småskalig produktion; konceptet REKO;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur styrning och organisering sker i REKO. Studien ämnar även att undersöka på vilket sätt konceptet REKO skapar värde. Uppsatsens långsiktiga syfte är att upplysa om alternativa och innovativa försäljningskanaler som uppstått i samband med digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av automatiserad rengöringsprocess för tonerkassetter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Henning Hermansson; [2006]
  Nyckelord :Återtillverkning; rengöring; automatisering; automatiserad rengöring; process; REKO; rekonditionering;

  Sammanfattning : Återtillverkning är ett koncept som får allt större betydelse inom dagens tillverkningsindustri. Konceptet bygger på att uttjänta produkter tas tillbaka och återfår ett marknadsvärde genom en process som innefattar: sortering, rengöring, demontering, bearbetning, montering och testning. LÄS MER