Sökning: "konceptframtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet konceptframtagning.

 1. 1. Design and analysis of wing mounts for a Formula Student racecar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Rand Renwar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report covers the concept production of the mounts for a rear wing of a Formula Student racecar. A structural analysis was also executed of the whole wing. KTH Formula Student’s aerodynamical group requested that this would be done since this part would be better done if it was to be done by someone who inherits better mechanical knowledge. LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning av infästning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kevin Chau; Elias Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ergonomics study and concept development of a wide filling knife : Master thesis in industrial design

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Robin Hjortman; [2018]
  Nyckelord :Product development; Concept development; Industrial design; Ergonomics; Hand tool;

  Sammanfattning : Painting equipment, particularly wide filling knives, is a very traditional area that has experienced limited development since the mid-century. The same applies to the view of the product. It is made formerly for men, used formerly by men in a repetitive and highly wearing manner. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Human; Tool; Technology; Ergonomics; Människa; Hjälpmedel; Teknik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 5. 5. Konceptframtagning av en kaffekvarn : Formspråket och dess betydelse för en enhetlig produktserie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Långström; [2018]
  Nyckelord :3temp; design; kaffekvarn; kaffe; kvarn;

  Sammanfattning : 3temp har i dagsläget ett mindre utbud av noggrant utvalda, högkvalitativa kaffemaskiner. Deras ambition med projektet har varit att bredda deras utbud, detta genom att ta fram ett koncept av en kaffekvarn som skall ge 3temp en möjlighet att täcka en större del av kaffemarknaden. LÄS MER