Sökning: "konceptualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet konceptualisering.

 1. 1. Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i stora företags leverantörskedjor : - En modellutvecklande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriel Ekelöf; Marcus Nordenståhl; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Environmental responsibility; Supply chain; Challenges; Implementation; Audit; Communication; Corporate social responsibility CSR ; Ekologiskt ansvarstagande; Leverantörskedja; Utmaningar; Implementering; Granskning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på implementering, granskning och kommunikation. Metod: Studien baseras på vetenskapsteori från hermeneutiken och socialkonstruktivismen. LÄS MER

 2. 2. Om Hysteri : – en sjuk kvinna eller/och en sjuk kultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Ivert; [2019]
  Nyckelord :Luce Irigaray; Studier i Hysteri; Feministisk Psykoanalys;

  Sammanfattning : Hysteri tillhör en av de mest omdebatterade diagnoserna i psykologins historia. Under några decennier kring förra sekelskiftet sysselsatte sjukdomen dåtidens främsta läkare. I Freuds välkända fallbeskrivningar framträder den hysteriska kvinnan som traumatiserad, både av sina minnen och av sina symtom. LÄS MER

 3. 3. “Det agila arbetssättet kan göra ont” : En etnografisk studie av medarbetares situation i ett IT-företag ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Olivia Remmerth; Elin Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Agile; Border theory; Critical theory; Engaged employees; Post-bureaucracy; Wheel of employeeship; Agilt arbetssätt; Gränsdragning; Hållbart medarbetarengagemang; Kritisk teori; Medarbetarskapshjulet; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Omvärlden och marknaden kan idag tillskrivas som kundens, det är kunden som styr marknaden och sitter på makten. Till detta kan troligtvis en viss press föreligga hos organisatoriska ledare att finna en strategi som skapar värde för kunden. LÄS MER

 4. 4. Totius Bellum - Konceptualisering av militärt- och socialt aktörskap utifrån feministisk teoribildning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Tillström; Mervan Sert; [2019]
  Nyckelord :Socialt aktörskap; YPJ; feminism; narrativ; självständigt sinnelag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When conflicts are depicted, men are often seen as primary actors, both regarding the military as well as the political sphere, which entails that women are excluded and merely seen as victims. The conventional theories concerning war therefore solely encapsule half of the population. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarperspektiv på arbetspraktik för nyanlända akademiker : konceptualisering av motivbilder och resultat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Kilstam; [2019]
  Nyckelord :Internship; Newcomer academics; Corporate Social Responsibility; Institutional theory; Employability; Arbetspraktik; Nyanlända akademiker; Corporate Social Responsibility; Institutionell teori; Anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av flyktingvågen 2015 inleddes en satsning som syftade till att underlätta integrationsprocessen samtidigt som det skulle effektivisera matchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Ett av de projekt som initierades inriktades på att förmedla praktikplatser till nyanlända akademiker med kompetens inom vissa bristområden. LÄS MER