Sökning: "konceptuell kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden konceptuell kunskap.

 1. 1. Understanding the Implications of Sustainability Inclusion : A Case Study of the Role of the Financial Advisor and Sustainability

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Rebecca Larsson; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Advisor role; EU action plan on sustainable; fiduciary duty; financial advisor; MiFID II; retail clients; sustainable finance; sustainable investing; sustainability preferences.; Rådgivarrollen; EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt; god rådgivningssed; finansiell rådgivare; MiFID II; privatkunder; hållbar ekonomi; hållbara investeringar; hållbarhets-preferenser;

  Sammanfattning : The role of the financial advisor is subject to fiduciary duty, which means that the advisor always should act in the best interest of the client and has traditionally referred to the financial aspects. Finance is now experiencing a revolution, where the concept of sustainable finance is on the agenda of many actors when the sustainability amendments to MiFID II entered into force, as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. LÄS MER

 2. 2. Subitiseringsförmåga, engagemang och självförtroende : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Nilsson; Roger Johansson; Ann-Lill Stark; [2021]
  Nyckelord :action research; arithmetic; categorical perspective; conceptual subitization; constructivism; intervention; number sense; perceptual subitization; relational perspective; representations; special educational perspectives; aktionsforskning; aritmetik; intervention; kategoriskt perspektiv; konceptuell subitisering; konstruktivism; perceptuell subitisering; relationellt perspektiv; representationer; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Subitiseringsförmåga ses som en grundläggande färdighet inom taluppfattning. Syftet med studien var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken påverkan vårt interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Making Room for Play : A play-centric workshop proposal for increasing girls' game literacy and access to games

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Leoni Bassenge; [2021]
  Nyckelord :Game access; game literacy; game workshop; play-centric; video games; marginalization; gender and games; speltillgång; spelkunnighet; spel-workshop; spel-fokus; videospel; marginalisering; kön och spel;

  Sammanfattning : This thesis addresses the gender-specific game access inequalities that exist between male and non-male children. To do this, it proposes a conceptual workshop design named SpielRaum, which aims to offer teens of marginalized genders a safe space to access games. LÄS MER

 4. 4. Samarbete inom den digitala arbetsplatsen : En kvalitativ studie om användande av samarbetsplattformar hos IT-vana kunskapsarbetare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Halses; Filip Essinger; [2021]
  Nyckelord :Collaboration platforms; User behavior; Theory of planned behavior; Technology acceptance model; Knowledge workers;

  Sammanfattning : As the workplace becomes increasingly digital, tasks have shifted from being physically demanding to instead digitally processing knowledge and information. Employees are therefore regarded as knowledge workers and for them to succeed in the digital workplace, they place high demands on IT systems that encourage communication, collaboration and document management. LÄS MER

 5. 5. Rationella tal i grundskolan : Systematisk litteraturstudie om sambandet mellan introduktion och elevers kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :bråk; decimaltal; kunskapsutveckling; lärande; rationella tal;

  Sammanfattning : Elever i svensk grundskola har dokumenterade svårigheter inom området för rationella tal. I ett normerande utbildningssystem, där elevers kunskaper mäts mot uppställda mål, kommer vissa erfaranden och ageranden att anses mer giltiga än andra. LÄS MER