Sökning: "koncern"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 1. Undantagsregeln, en inskränkning i etableringsfriheten? - En studie om undantagsregeln i ränteavdragbegränsningsreglerna är förenlig med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malcolm Hamilton; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2009 trädde de svenska ränteavdragbegränsningsreglerna i 24 kapitlet inkomstskattelagen (1999:1229) i kraft. Syftet med reglerna var att hindra s.k. LÄS MER

 2. 2. Implementering av hydroponisk odling i en livsmedelsbutik : En fallstudie av en aktör inom Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Korssell; Emelie Rudert; [2021]
  Nyckelord :Hydroponic systems; hydroponic cultivation; vertical farming; growing medium; global goals; sustainability; climate impact; leafy green; greenhouse gases; Hydroponiska system; hydroponisk odling; vertikal odling; odlingsmedium; globala målen; hållbarhet; klimatpåverkan; bladgrönt; växthusgaser;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar en fallstudie i ett kandidatexamensarbete som utförts tillsammans med en livsmedelsbutik i Stockholmsområdet och som grundar sig i intervjuer, platsbesök och vetenskapliga artiklar. Där livsmedelsbutiken har ett intresse av att implementera en odling i form av ett hydroponiskt system direkt i sin butik. LÄS MER

 3. 3. COVID-19 - En svensk koncerns mardröm eller möjlighet? : En fallstudie av COVID-19 ́s påverkan på en svensk koncern med fokus på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tom Karmfalk; Filippa Olsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Organization; Leadership; Corporate group; Crisis; Stress; Reorganization; Stakeholders; COVID-19; Organisation; Ledarskap; Koncern; Kris; Stress; Omorganisering; Intressenter;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, Linnaeus University of Kalmar, Spring 2021. Authors: Tom Karmfalk & Filippa Olsson Advisor: Olle Duhlin Examinator: Hans Wessblad Title: COVID-19 - A swedish corporate group's nightmare or possibility? ___________________________________________________________________________ Purpose: The purpose of this study is to provide an insight into the leadership within an industry in a highly crisis-affected industry and contribute to insights into the importance of leadership and the impact on crisis management. LÄS MER

 4. 4. Digital Maturity and Organizational Resilience during Crisis : An Exploratory Single Case Study within B2B Sales Interactions during COVID-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Blomkvist; Anton Eling; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Digital Maturity; Organizational Resilience; Sales Interactions; business-to-business B2B ; Digitalisering; Digital Mognad; Organisatorisk Motståndskraft; Sälj interaktioner; business-to-business B2B ;

  Sammanfattning : Over the past decade, digitalization has played an increasingly important and prominent role in the competitiveness of businesses. The pace of digitalization is not slowing down and has only intensified rapidly over recent years. LÄS MER

 5. 5. Enhancing information mediation to employees at Willys : How a analysis of Willys onboarding process led to a mobile application for employees

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Bergerstam; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; human centered design; user experience design; onboarding; user interface design; nudging; information mediation.; Teknisk design; industriel design; användar centrerad design; användarupplevelse design; nudging; gränssnitts design; informations förmedling.;

  Sammanfattning : A well thought out process is today a commonly used approach to enable new employees to become efficientin their new role. Axfood is a Swedish company group that operates in the food and logistics industry. Thegroup includes chains as Willys & Hemköp, among others. LÄS MER