Sökning: "koncern"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 3. 3. Framgång i ett belöningssystem och dess relation till motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Alicia A. Wetterwik; Sebastian Kavleskog; [2018]
  Nyckelord :monetary incentives; pay for performance; intrinsic motivation; stewardship;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med empiriskt material om hur relationen mellan individers framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad. En stor del av tidigare forskning på motivation och monetära belöningssystem har fokuserat på det traditionella sambandet mellan motivation och prestation; att monetära belöningssystem är motivationsskapande. LÄS MER

 4. 4. Livet efter sammanslagningen : En fallstudie om arbetssituationen efter bildandet av affärsområdet Stena Components

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Carneros; Lovisa Wetterholm; [2018]
  Nyckelord :Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership; change process; Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership och change process;

  Sammanfattning : Problematisering: Ungefär 70 procent av sammanslagningar och uppköp som genomförs runt om i världen lyckas inte nå sina uppsatta mål. Tidigare forskning har uppvisat en rad olika anledningar till detta, där förändringsarbetet har påvisats vara avgörande för tiden efter att sammanslagningen har ägt rum. LÄS MER

 5. 5. Massive stress or sustainable entertainment – Perceived sensory dimensions to combat stress and to enhance the sustainable city. A case study of Massive Entertainment.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Perceived sensory dimensions; stress; green roof; nature content; Massive Entertainment; sustainable urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : More and more people around the world are feeling stressed, and the consequences have become a global burden. At the same time, cities are growing both spatially and from within, creating competition for land which sometimes comes at the cost to our access to nature. LÄS MER