Sökning: "koncern"

Visar resultat 11 - 15 av 217 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 11. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 12. The gift of giving - En studie av koncernbidrag och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; civilrätt; skatterätt; koncernbidrag; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish corporate taxation is based on the fact that each individual company is an independently taxable subject. On the other hand, in some circumstances it is possible to take into account several companies' income of economic activities, when these are part of a corporate group. One option available is the group contribution. LÄS MER

 3. 13. ”…vad är det som ger den goda relationen? Är det kommunikationen? Var börjar det? Vad är hönan och ägget?” : En kvalitativ studie om den interna kommunikationen mellan HR-funktionen och linjecheferna i en multinationell koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilia Berggren; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; relationships; roles; communication channels; Human Resource Management; Intern kommunikation; relationer; roller; kommunikationskanaler; Human Resource Management;

  Sammanfattning : Studien har tagit avstamp i samtal med en kontaktperson hos en multinationell koncern. Kontaktpersonen beskrev att det fanns en önskan om att undersöka vilka kommunikationsvägar som är lämpliga att använda för att kommunicera med cheferna gällande HR-arbetet. LÄS MER

 4. 14. The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Transfer pricing; game theory; skatterätt; international taxation law; Arm s length principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. LÄS MER

 5. 15. Intern aktieöverlåtelse i fåmansföretag – Smitta inte företaget med kvalificerade andelar!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12 reglerna; intern aktieöverlåtelse; karensbolag; skatteplanering; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag omfattas av de s.k. 3:12-reglerna som innebär att utdelning och kapitalvinst till viss del ska beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. LÄS MER