Sökning: "koncernlån som utdelning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden koncernlån som utdelning.

  1. 1. Kapitalskyddet i aktiebolag - särskilt om låneförbudet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Christina Bengtsson; [2007-09-25]
    Nyckelord :Civilrätt;

    Sammanfattning : I ABL 21 kap. finns två typer av låneförbud, det generella låneförbudet eller det så kallade närståendelåneförbudet, och förvärvslåneförbudet eller det så kallade särskilda låneförbudet. LÄS MER