Sökning: "kondition"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet kondition.

 1. 1. Prevalensen av axelskador hos styrkelyftare och CrossFit-atleter : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Roth; Jens Grönberg; [2021]
  Nyckelord :Axelskada; CrossFit; Skadeförekomst; Styrkelyft; Styrketräning.;

  Sammanfattning : Introduktion: Cirka 30 % av alla idrottare oavsett idrott har någon gång under deras karriär haft skador i skulderpartiet. Inom styrkelyft och Crossfit är förekomsten av skador i skulderpartiet relativt hög. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av tredjeårsstudenters träningsvanor på hälsovetenskapliga program : en tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tom Christensen; Mattias Kupsu; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsovetenskap; Studenter; Träningsvanor; WHO;

  Sammanfattning : Introduktion Fysisk aktivitet är något vi alla utför på en daglig basis där olika intensiteter ingår vid all form av rörelse. Fysisk träning däremot, är en strukturerad form där personen i fråga har tänkt att förbättra sin egen fysiska förmåga, kondition eller styrka. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska faktorers samband med förbättring i fysisk förmåga under gruppgympa

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Eidenert; Jonas Åsbrink; [2021]
  Nyckelord :Physical fitness; physical activity; group training; health; sedentary lifestyle; psychological determinants; Fysisk förmåga; Fysisk aktivitet; gruppträning; hälsa; stillasittande livsstil; psykologiska determinanter;

  Sammanfattning : Fysisk inaktivitet är ett växande problem ur folkhälsosynpunkt. Världshälsoorganisationen rekommenderar minst 3 timmars måttlig fysisk aktivitet per vecka för ökad hälsa och fysisk förmåga. LÄS MER

 4. 4. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 5. 5. Cystisk fibros - En litteraturstudie om effekterna av fysisk träning kombinerat med sedvanlig andningsgymnastik/ACT hos patienter med cystisk fibros

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Alesmark; Matilda Roman Valdemarsson; [2021]
  Nyckelord :Cystic Fibrosis; Pulmonary function; Quality of life; Exercise; Airway Clearance Techniques; Chest physiotherapy; Cystisk fibros; Lungfunktion; Livskvalitet; Träning; Andningsgymnastik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros påverkar lungornas funktion och individens hälsorelaterade livskvalitet. Behandlingen är krävande både fysiskt och psykiskt, och en tidskrävande del av den fysioterapeutiska behandlingen är andningsgymnastik inklusive sekretmobiliserande tekniker (airway clearance techniques/ACT). LÄS MER