Sökning: "konfidensintervall"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet konfidensintervall.

 1. 1. Bullerskärmars inverkan på omkringliggande luftkvalitet : Mätningar och modelleringar av NOx

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Frida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Bullerskärmar; luftföroreningar; NOx; kväveoxider; vägtrafik; befolkningsexponering;

  Sammanfattning : Luftföroreningar är ett globalt problem som kan orsaka stor skada på människor, djur och miljö. Kväveoxider (NOx) är en vanlig luftförorening och kan till stor del härledas från trafiken där NOx framför allt släpps ut från dieseldrivna fordon. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av temperaturmätningsmetoder inom neonatal intensivvård : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Lundberg; Linnéa Sjövik Yeshi; [2021]
  Nyckelord :Neonatal intensivvård; kroppstemperturmätning; hypotermi; hypertermi; beröringsfri; Bland-Altman;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det nyfödda barnet är en patient som är särskilt känslig för förändringar i kroppstemperaturen och risken är stor för både hypotermi och hypertermi. För att undvika ökad risk för sjuklighet och dödlighet är det därför viktigt att det nyfödda barnets kroppstemperaturen hålls inom gränserna 36,5–37,5 ℃. LÄS MER

 3. 3. The impact of body-movementbased interaction on engagement of peripheral information displays : A case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kauã Monteiro Melo; [2020]
  Nyckelord :ambient display; peripheral information display; interactive billboards; calm design; calm computing; statistical analysis;

  Sammanfattning : With the growth of ubiquitous computing, people are getting familiar and receptive to the idea of using non personal devices in public spaces. An example of such a possible device are the large ambient displays which can be found in airports, subway stations, malls, and bus stops. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av global longitudinell strain mellan två ekokardiografiska mjukvaruprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Lam; [2020]
  Nyckelord :apikal projektion; ekokardiografi; global longitudinell strain; longitudinell rörlighet; mjukvaruprogram; speckle tracking; tvådimensionell ekokardiografi;

  Sammanfattning : Idag är ekokardiografi den dominerande undersökningsmetoden för att studera hjärtat. Ekokardiografi kan med hjälp av ultraljud avbilda hjärtat utifrån olika projektioner som kan antingen sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser. LÄS MER

 5. 5. Risk Modeling of Sustainable Mutual Funds Using GARCH Time Series

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erik Malmgren; Annie Zhang; [2020]
  Nyckelord :GARCH; ARMA-GARCH; Risk Modeling; Time Series; Volatility; Value at Risk; Sustainable Investments; SRI; ESG; Mutual Funds; Morningstar; GARCH; ARMA-GARCH; Riskmodellering; Tidsserie; Volatilitet; Value at risk; Hållbara investeringar; SRI; ESG; Fonder; Morningstar;

  Sammanfattning : The demand for sustainable investments has seen an increase in recent years. There is considerable literature covering backtesting of the performance and risk of socially responsible investments (SRI) compared to conventional investments. LÄS MER