Sökning: "konfidentialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet konfidentialitet.

 1. 1. Patienters erfarenheter av hiv/aids-relaterad stigmatisering i mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Irma Hamzic; Emmie Åblom; [2023]
  Nyckelord :AIDS; experiences; healthcare professionals; HIV; patients; stigma; Aids; erfarenheter; hiv; patient; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 40 miljoner människor leva med sjukdomen hiv. Utan antiretroviral behandling kan sjukdomstillståndet aids utvecklas, vilket har orsakat över 30 miljoner dödsfall. Stigmatisering av sjukdomen och av personer med hiv har nästintill funnits sedan pandemins början. LÄS MER

 2. 2. Mikroföretags arbete med informationssäkerhet - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emma Johansson; Michelle Olsson Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mikroföretag; Informationssäkerhet; CIA-triaden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För företag är information en viktig tillgång, varav informationssäkerhet är en angelägenhet för alla företag oavsett företagsstorlek. Även mikroföretag drabbas av cyberattacker, men i jämförelse med större företag har de begränsat med resurser att allokera till informationssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Understanding Conceptions about Digital Threats : Assessing Public Knowledge of Cyber Threats

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Almir Aljic; [2022]
  Nyckelord :Cybersecurity; CybersecurityAwareness; Vulnerability; VulnerabilityMetrics; Vulnerability Severity; AttackComplexity; RemediationLevel; Confidentiality; Cybersäkerhet; medvetenhet kring cybersäkerhet; sårbarhet; cybersårbarhet; cybersäkerhetsbrist; bedömningavcybersäkerhet; sårbarhetsaspekt; sårbarhetsskala; cyberattackers komplexitet; konfidentialitet;

  Sammanfattning : As technology and Internet use continue to grow globally, cybersecurity has become an increasingly important topic to ensure the safety of individual consumers online. It is a growing cause for concern that cyber attacks are on the rise, as has been the case during the global pandemic. LÄS MER

 4. 4. Ordination: 150 milligram bildstöd : En studie om lärares erfarenheter och syn på handledning av specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Weeks; Simon Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Handledning; handleda; rådgivning; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindqvist,Simon, Weeks,Lisa (2022). Ordination: 150milligram bildstöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Patienter som lever med en HIV-diagnos och deras erfarenheter i mötet med sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gabriella Hofvenschiöld-Gardell; Elina Ryberg; [2022]
  Nyckelord :HIV; patientupplevelse; sjukvård; stigma; stöd; kunskapsbrist; omvårdnad;

  Sammanfattning : Människor som lever med humant immunbristvirus (HIV) söker sjukvård för sin behandling mot sjukdomen. Idag är behandlingen med antiretrovirala läkemedel effektiv och gör att nivåerna av viruset inte går att upptäcka hos en väl behandlad patient. LÄS MER