Sökning: "konflikt Afghanistan"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden konflikt Afghanistan.

 1. 1. Collateral Damage : En studie om representationen av drönarattacker i amerikanska nyhetsinslag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mohammed Hersi; [2019]
  Nyckelord :Drönare; konflikt; USA; Mellanöstern; Afghanistan; Lufträder;

  Sammanfattning : Drönare är ett relativt nytt och kontroversiellt krigsverktyg som har skördat många oskyldiga liv. Trots det har dess användning inte problematiserats mycket inom media. Denna uppsats behandlar instanser där civila har omkommit och undersöker hur nyheten byggs upp visuellt och narrativt kring dessa event. LÄS MER

 2. 2. Images of an Intervention : A semiotic study of the Swedish Armed Forces' depiction of its military involvement in Afghanistan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Joakim Höjer; [2016]
  Nyckelord :Orientalism; semiotic; image analysis; Said; women in war; propaganda; euro-centrism; conflict; military; Sweden; Afghanistan; Orientalism; semiotik; bildanalys; Said; kvinnor i krig; propaganda; euro-centrism; konflikt; militär; Sverige; Afghanistan;

  Sammanfattning : The increasingly universal information society has required also the Swedish Armed Forces to participate in the information flow, for example by publishing images from its operations in an open digital image archive. With use of the image archive’s photographs from the Swedish Armed Forces’ military operations in Afghanistan in 2011 and 2012, the study seeks to examine the way in which the Swedish army depicts its involvement in the region. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar, demografi och konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Juggas Öberg; Gustav Olofsson; [2016]
  Nyckelord :demokrati.; sysselsättning; ekonomisk tillväxt; analfabetism; Algeriet; Filippinerna; Nigeria; Afghanistan; demografi; konflikt; Ungdomar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med tanke på alla konflikter som finns i världen söker denna uppsats ett statistiskt samband mellan konfliktintensitet och andel ungdomar av den vuxna befolkningen i Nigeria, Afghanistan, Algeriet och Filippinerna. För att svara på frågeställningen har undersökningen en kvalitativ, komparativ metod där det statistiska resultatet tolkas med hjälp av Henrik Urdals teori kring konfliktuppkomst, som anpassats efter denna frågeställning, så att ekonomisk tillväxt, sysselsättning, analfabetism och avsaknad av demokrati är det som analyseras. LÄS MER

 4. 4. Död från ovan - En analys av USA:s rättfärdiganden för drönarkriget i Pakistan sedan år 2001

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samira Kousha; [2014]
  Nyckelord :Folkrätt; Krigets lagar; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter terroristattentaten den 11 september 2001 antog USA en policy som tillät USA:s president att använda allt nödvändigt och lämpligt våld för att undvika och förebygga framtida terroristattentat. Ett sätt att genomföra detta har varit med hjälp av obemannade flygfarkoster (UAVs) som vanligtvis benämns som drönare. LÄS MER

 5. 5. Vilka incitament kan förklara Sveriges engagemang i Afghanistan? : En undersökning ur ett liberalistiskt, ett realistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Palm; [2014]
  Nyckelord :Sweden; Afghanistan; Peace building; Conflict; National interests; International solidarity; Identity; Civil Society; Terrorism; Strategy; Influence; Liberalism; Realism; Constructivism; Sverige; Afghanistan; Säkerhetspolitik; Fred; Konflikt; Intressen; Terrorism; Liberalism; Realism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the incentives behind Sweden’s decision to engage in the Afghanistan conflict. The method used to fulfil the purpose of the study is content analysis. LÄS MER