Sökning: "konflikt i afrika"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden konflikt i afrika.

 1. 1. Att resa med känsla : En känslohistorisk undersökning av fyra resande kvinnor under 1800-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2021]
  Nyckelord :History of emotions; travelogues; women; emotional communities; 1900-century; Europe; Africa; Asia; historical study; Känslohistoria; reseskildringar; kvinnor; Emotionella gemenskaper Emotional Communitites ; 1800-talet; Europa; Afrika; Asien; Historisk studie;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska den emotionella dimensionen av att resa genom fyra kvinnors ögon över hela världen under mitten av 1800-talet. De utvalda svenska kvinnorna var från medel- och överklassen. LÄS MER

 2. 2. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 3. 3. Migranternas upplevelser av EU:s migrationspolitik : En kvalitativ studie av EU:s migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sarah Lasark; [2020]
  Nyckelord :Migration; EU:s migrationspolitik; Upplevelser av migration; Afrikanska migranters erfarenheter; Identitet och ras;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att redogöra för några migranters berättelser om EU:s migrationspolitik, deras representation av Europa samt deras väg för att komma dit utifrån teori om identitet- och rasperspektiv. Utförandet av studien är genom en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer med sex migranter från fem olika afrikanska länder vilka inte ligger i konflikt eller krig. LÄS MER

 4. 4. I väntan på fred: En kvalitativ fallstudie om Afrikanska Unionens konfliktförebyggande arbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Erichs Lång; Tim Tinghammar Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Afrika; Afrikanska Unionen; konflikt; ekonomi; internationell politik; konfilktförebyggande arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Afrikanska Unionen (AU), och dess hittills misslyckade arbete för att skapa ett fredligt och stabilt Afrika. Uppsatsen analyserar varför så få resultat kan ses av AU:s insatser. LÄS MER

 5. 5. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :lejon; viltkonflikt; predation; boskap; samexistens;

  Sammanfattning : Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. LÄS MER