Sökning: "konflikter inom EU"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden konflikter inom EU.

 1. 1. Arms Trade, Human Rights and the Jurisdictional Threshold: On the Responsibility of Arms Transferring States Under the European Convention on Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Öhrling; [2021]
  Nyckelord :public international law; arms trade; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Arms Trade Treaty (ATT) as well as Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment (EU Common Position) impose substantive obligations on states for the purpose of minimising the adverse humanitarian effects of global arms trade. Notwithstanding these commitments, arms trade is an expanding business. LÄS MER

 2. 2. En byggsten till framtidens bostad : en intervjustudie om allmännyttans samhällsansvar vid renoveringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Matilda Törneke; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bostadsbolag; samhällsansvar; affärsmässighet; nyliberalism; välfärd; gentrifiering;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar om människor som behövt flytta efter renoveringar med omfattande hyreshöjningar och den bostadspolitiska debatten är hetare än på länge. De senaste årtiondena har kommunala bostadsbolag fått allt mer krav på att agera som privata bolag, med krav på vinst och affärsmässighet, samtidigt som ägarna – kommunen, har ett samhällsansvar. LÄS MER

 3. 3. Powertrain of heavy electric vehicles: : Analysis of the production chain and impact on environment and industry

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Svenja Gelpke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektrifiering av bilar och mindre transportfordon pågår och flottaaktier ökar men diskussionen om elektrifiering av långdistanstransport är relativt ny. Elektriska lastbilar som använder fossila bränslen och som produceras med förnybara energikällor är lovande, särskilt i länder med en ren elmix. LÄS MER

 4. 4. Securitization move? En jämförande studie om hur regionala organisationer uttrycker sig om konflikter inom respektive utom deras egen region

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Ryberg; [2018]
  Nyckelord :Regional Organization; region; regionalism; threats; responsibility; securitization move; securitization theory; the ASEAN; the EU; the AU; Myanmar; Syria; Central African Republic; Yemen; Ukraine; South Sudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the ending of the Cold War, regional organizations have been evolving as subjects for international peace and security. It is argued that this development is connected to the claim that the UN has been increasingly inefficient and unable to manage international peace and security on its own. LÄS MER

 5. 5. Vem talar för den svenska vargen? : Om svensk vargförvaltning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ulrik Hellmark; [2017]
  Nyckelord :vargförvaltning; viltförvaltning; IAD-ramverket; Viltförvaltningsdelegationer; art- och habitatdirektivet; varg;

  Sammanfattning : Sveriges vargförvaltning som är en del av viltförvaltningen har genom årengenomgått flertalet förändringar. En av de största reformerna genomfördes år 2010då regeringen beslutade att införa så kallade Viltförvaltningsdelegationer vid samtligalänsstyrelser. LÄS MER