Sökning: "konflikter på fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden konflikter på fritidshem.

 1. 1. ”Om man nu ska ta fritidshemmet på allvar”: En fallstudie om komplexiteten i att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning för en flerspråkig elevgrupp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niclas Gustavsson; Katja Sjösten Öding; [2019]
  Nyckelord :Dilemma; Flerspråkighet; fritidshem; Grupp; inkludering; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Statistik från Skolverket (2015) visar att var femte elev som går i svensk skola är berättigad modersmålsundervisning. Sverige är alltså ett land med många andraspråkstalare. Trots detta finns det ingen forskning som har berört att göra fritidshemsundervisning inkluderande i en flerspråkig elevgrupp. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering inom fritidshemmet : En intervjustudie om fritidspedagogers syn på smågruffandet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matteus Varli; [2019]
  Nyckelord :Conflict management; youth leisure centre; exercise of power; Foucault; qualitative method; Konflikthantering; fritidshem; maktutövning; Foucault; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : This study is about conflicts – or rather the hassle and fuss – that occur between students in a leisure center and assumes how the teachers who works at the center and that I interviewed experience this, and what approaches they choose when dealing with these types of conflicts. The study has a phenomenological approach and is based on a qualitative method with semistructure interviews. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete i fritidshemmet: : En fotbollsskolas möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Martin Ovesson; Axel Nors; [2019]
  Nyckelord :Fair-play; conflicts; conflict resolution; after-school care; values; football.; Fair-play; konflikter; konflikthantering; fritidshem; grundläggande värden; fotboll.;

  Sammanfattning : Syftet med det här utvecklingsarbetet är att lära elever olika strategier för att hantera konflikter och på det sättet minska konfliktförekomster. Tillvägagångssättet för utvecklingsarbetet var att genomföra en aktionsforskning där Söderströms aktionsforskningsmodell med åtta olika delar användes. LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagogers perspektiv på konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christel Mårtensson; Helena Thorn Kullenberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; förebyggande; konflikt; konflikthantering; pedagog; relationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering på fritidshem : En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete kring konflikter på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ninwa Fayez; Dikizeko Abel André; [2019]
  Nyckelord :conflicts; leisure-time techers; conflict managment; causes; leisure-time; konflikter; fritidspedagoger; konflikthantering; orsaker; fritidshem;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an insight into what the most common conflicts are between pupils in the leisure-time center according to leisure-time teachers, how the leisuretime teachers handle these and how the leisure-time teachers prevent conflicts. The previous research done in our study is based on previous thesis and research on conflicts and conflict management. LÄS MER