Sökning: "konflikthantering bland lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden konflikthantering bland lärare.

 1. 1. Neutral religionsundervisning? : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av att motverka religiösa konflikter i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hadil Malki; Rana Rofael; [2018]
  Nyckelord :Religion; konflikt; mångkulturell; interkulturell; kultur; tradition.;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka lärares upplevelser av religiösa konflikter bland elever i årskurs F-3. Studien syftar även till att undersöka hur lärare hanterar och arbetar förebyggande med sådana konflikter. För att besvara forskningsfrågorna valdes semistrukturerade intervjuer med ett antal aktiva lärare att analyseras. LÄS MER

 2. 2. Hur beter vi oss själva egentligen? : Skolpersonalen som förebild och vikten av att kunna hantera sina egna konflikter

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Fischerström Cook; Madeleine Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Personalkonflikter; konflikthantering; samverkan; integrering; lärare i fritidshem; fritidspedagog; obehöriga; arbetslag; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie som har utförts bland personalen inom ett fritidshem och i samarbete med lärare och skolledare. Tio personer med olika utbildningar och uppdrag har intervjuats för att identifiera hur konflikter inom ett arbetslag kan uppstå och te sig. LÄS MER

 3. 3. "Den som man har en relation med, den bråkar man inte med" : en kvalitativ studie om idrott- och hälsalärares syn på konflikter och konflikthantering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Carlström; Matilda Modiér; [2017]
  Nyckelord :Idrott; Idrott och hälsa; Lärare i idrott och hälsa; Konflikt; Konflikthantering; Konfliktpyramid;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate physical education teachers’ views on conflicts and conflict resolution work in elementary school. The focus is on conflicts between teachers and student. LÄS MER

 4. 4. Vad hände på rasten? : Konflikthantering i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Ström; Mari Laru; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konfliktpyramid; lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp lärare resonerar kring korta konflikter och konflikthantering i grundskolans tidigare år. Detta sker genom kvalitativa intervjuer med sju stycken lärare i årskurserna förskoleklass till tre. LÄS MER

 5. 5. Tillrättavisning i förskolan, jättenegativt eller drömmen! : - En kvalitativ studie om konflikthantering bland förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Bergström Bergström; [2017]
  Nyckelord :Admonition; preschool; conflict management; teacher strategies; awareness; competence; Tillrättavisning; förskola; konflikthantering; lärarstrategier; medvetenhet; kompetens;

  Sammanfattning : Admonition in preschool, super damaging or the dream! - A qualitative study about conflict management amongst preschool teachers har undersökt vilken uppfattning förskollärare har gällande tillrättavisning vid konflikthantering samt vilka strategier som används i de situationer då tillrättavisning erfordras. Grundat i en kvalitativ metod genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilka kopplades till den medvetenhet förskollärare har om konflikthantering vid olika tillrättavisningssituationer. LÄS MER