Sökning: "konflikthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 498 uppsatser innehållade ordet konflikthantering.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karolina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnperspektiv; konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Att lära inför konflikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennika Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; Konfliktmandala; Reflektionsperspektiv; Individuell konflikthantering; Priming; Enkätundersökning; T-test; Conflict; Conflict mandala; Reflection perspectives; Individual conflict management; Questionnaire survey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal conflicts are common and natural phenomena that may affect individuals considerably. To decrease the risk of negative effects, where research has highlighted e.g. stress, depression and distrust, studies are conducted to better understand the mechanisms of conflicts and how the management thereof can be developed. LÄS MER

 4. 4. Barnets behov sätts i centrum : pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Abrahamsson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :förskola; samling; konflikt; hantering; konfliktförebyggande;

  Sammanfattning : Inledning Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen. LÄS MER

 5. 5. ”När vi bråkar känns det som att hjärtat blir svart” - En kvalitativ studie om konflikters funktion i barns relationsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Bergström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; konflikt; konflikthantering; Relationsskapande; Socialpsykologi; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en studie om konflikters funktion i barns relationsskapande. Syftet med arbetet är, att utifrån de äldsta förskolebarnens perspektiv synliggöra konflikters funktion i barns relationsskapande, ur ett socialpsykologiskt perspektiv. LÄS MER