Sökning: "konflikthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 743 uppsatser innehållade ordet konflikthantering.

 1. 1. Inget lärande utan lek och lekfullhet : Förskollärares perspektiv på lekens betydelse för barn i relation till utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Eriksson; Elin Modin; [2023]
  Nyckelord :Children; learning through play; preschool teacher; preschool teachers role; play; Barn; förskollärare; förskollärarens roll; lek; lärande genom lek;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares perspektiv på lekens betydelse för barn i relation till utveckling och lärande. Lek ska enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ha en central plats i förskolan av den anledningen att den bidrar till barns utveckling och lärande inom många olika områden. LÄS MER

 2. 2. Rasten som verktyg : Att med hjälp av pedagogstyrda rastaktiviteter skapa en tryggare och meningsfull rast.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Niclas Käck; [2022]
  Nyckelord :Vuxennärvaro; rastaktiviteter; trygghet; gemenskap; konflikthantering;

  Sammanfattning : Många elever upplever skolgården som en otrygg plats där de är rädda för att bli lämnade ensamma och med få vuxna att vända sig till. Rasten är ofta en outnyttjad tid som kan ses som en möjlighet och användas som ett lärotillfälle. Studiens syfte är att förändra och angripa ett verkligt problem som redan finns på skolan. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vera Shaswar; [2022]
  Nyckelord :konflikt; upplevelse; aktörer; rennäring; turism; samer; fjäll;

  Sammanfattning : Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. LÄS MER

 4. 4. "Så att det går rätt till" : En kvalitativ studie om konflikthantering på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jesper Dahlberg; Hugo Danfors; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärares perspektiv på konflikter mellan högstadieelever: : En kvalitativ studie om konflikt och konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emilia Pettersson; Johanna Reinwalds; [2022]
  Nyckelord :conflict management; high school teachers; adolescent; communication; conflict; konflikthantering; högstadielärare; ungdomar; kommunikation; konflikt;

  Sammanfattning : Lärare har en betydelsefull roll inom skolan att inte bara undervisa eleverna utan att hjälpa dem att trivas och må bra i den sociala miljön. För att eleverna ska känna sig trygga i skolan behöver lärare ständigt jobba med konflikthantering vilket kan vara en stor utmaning, speciellt i arbetet med tonåringar. LÄS MER