Sökning: "konfliktpotential"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet konfliktpotential.

 1. 1. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
  Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Powertrain of heavy electric vehicles: : Analysis of the production chain and impact on environment and industry

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Svenja Gelpke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektrifiering av bilar och mindre transportfordon pågår och flottaaktier ökar men diskussionen om elektrifiering av långdistanstransport är relativt ny. Elektriska lastbilar som använder fossila bränslen och som produceras med förnybara energikällor är lovande, särskilt i länder med en ren elmix. LÄS MER

 3. 3. EN FRISK AVREGLERAD ORGANISATION? - En kvalitativ studie med ett konfliktperspektiv på hur ett friskt serviceföretag hanterar en avreglerad arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joel Jobring; [2016-09-16]
  Nyckelord :Flexibilitet; Friska företag; Kasam; Konflikt; Säsongsanställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur ett friskt företag klarar av att förbli fortsatt frisktefter en avreglerande omorganisation. Fokus kommer att ligga på att undersökakonfliktpotential skapad av omorganisationen, samt att ta del av de anställdas upplevelse avförändringar i arbetet vilka kommit med avregleringen. LÄS MER

 4. 4. Konfliktförebyggande verksamhet i svenska organisationer – Förutsättningar och hinder kring utveckling av konflikthanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rikard Sandberg; [2013-11-12]
  Nyckelord :konflikthantering; konfliktförebyggande; konflikthanteringssystem; organisationsutveckling; innovation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att söka förklaringar till varför svenska organisationer inte har inrättat heltäckande konflikthanteringssystem och/eller uttalade strategier för konfliktförebyggande. Jag har sökt förklaringarna genom HR-chefers synsätt på konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande arbete. LÄS MER