Sökning: "konfliktpyramid"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet konfliktpyramid.

 1. 1. ”Jag kan inte sitta och lösa en konflikt när det är två som är inblandade och 21 tittar på” : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare upplever arbetet om konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Rahm; Fredrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; grundskollärare; intervjuer; konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärarna erfar arbetet med konflikter samt konflikthantering vid undervisningssituationer. Poängteras bör att konflikterna nödvändigtvis inte behöver starta i en undervisningssituation, utan även kan påbörjas under rast eller utanför skolan. LÄS MER

 2. 2. Spadar är till för att grävas med : En kvalitativ studie om konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellicka Mellgren; Karin Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier; förskollärare; yngre barn;

  Sammanfattning : Vår studie byggde på kvalitativa intervjuer med förskollärare från två olika pedagogiska inriktningar, Montessoripedagogik och traditionell förskolepedagogik. Syftet var att undersöka hur förskollärare definierar en konflikt samt undersöka vilka olika strategier de säger sig använda för att hjälpa barnen att hantera konflikterna. LÄS MER

 3. 3. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 4. 4. "Stopp! nu får ni sluta med det här! : Sex förskollärares förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilek Temiz Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; Cohens konfliktpyramid; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out the teacher's views and responses to children's conflicts and conflict management. Through my qualitative study with six interviews at two preschools, I have found out how pre-school teachers work with children's conflicts and conflict management. LÄS MER

 5. 5. Neutral religionsundervisning? : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av att motverka religiösa konflikter i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hadil Malki; Rana Rofael; [2018]
  Nyckelord :Religion; konflikt; mångkulturell; interkulturell; kultur; tradition.;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka lärares upplevelser av religiösa konflikter bland elever i årskurs F-3. Studien syftar även till att undersöka hur lärare hanterar och arbetar förebyggande med sådana konflikter. För att besvara forskningsfrågorna valdes semistrukturerade intervjuer med ett antal aktiva lärare att analyseras. LÄS MER