Sökning: "konformism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet konformism.

 1. 1. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 2. 2. SPRÅKET I FYRA JAPANSKA POLITISKA PARTIERS MANIFEST. Konformism eller vilja till förändring?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Ranglin Grissler; [2017-01-23]
  Nyckelord :japanska; Japan; politik; manifest; ideologi; lexikalanalys; Komeito; LDP; DP; JKP; lingvistik; konformism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att se om, och i så fall hur, konformitet präglarjapanska politiska partier. Det gjordes genom att lingvistiskt analysera fyrapolitiska partiers manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig ideologisktoch om det finns en likhet som tyder på konformism. En konform bild präglar Japan i utlandet. LÄS MER

 3. 3. Harry Potter och den självuppfyllande profetian : En litteraturvetenskaplig undersökning av identitetsproblematiken på Hogwarts

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ina Larsson; [2016]
  Nyckelord :Harry Potter; identitet; identitetsskapande; självuppfyllande profetia; självbild; litteratur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Berättelserna om Harry Potter har intresserat många redan från bokseriens början 1997 och fick ett uppsving under 2016 i och med publicerandet av manuskriptet till pjäsen som utgör den åttonde berättelsen. Den tidigare forskningen behandlar inte bokserien i sin helhet, och då manuskriptet släpptes nyligen finns heller ingen forskning om detta, vilket öppnar upp för nya undersökningar av karaktärsutvecklingar och identitetsskapandet på Hogwarts. LÄS MER

 4. 4. Att göra kaos i ett cisnormativt kosmos : en laborerande studie av den transteoretiska och-aktivistiska samvaron med Satan

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Michelle Jangmyr; [2015]
  Nyckelord :transactivism; transtheory; cisnormativity; Satan; transgender rage; tone- policing; Paradise Lost; satanic transactivism; satanic transtheory; non-conformity; satanism; John Milton; Susan Stryker; satanic feminism; Per Faxneld; monstruoisty; chaos; hate; hell; darkness; queer-deluzian; transgender; monster; monster identity; transaktivism; transteori; cisnormativitet; Satan; transaktivisk vrede; god ton; Paradise Lost; satanistisk transaktivism; satanistisk transteori; icke-konformism; satanism; John Milton; Susan Stryker; satanic feminism; satanistisk feminism Per Faxneld; monstrositet; kaos; hat; helvetet; queerdeluziansk; trans; monster; monstruös identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to present an opening to argue for a transtheoretical and - activist fellowship with Satan and the values connected to hir. A transactivist fellows-hip with Satan builds on two primary points of contact. LÄS MER

 5. 5. Kommunismens borgerliga bekännelser : Sveriges kommunistiska partis och tidningen Ny dags diskursiva kamp om och användning av folkbegreppet, 1939-41

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl-Victor Pressfeldt; [2012]
  Nyckelord :Ny dag; Liberalism; Kommunism; Sveriges kommunistiska parti; Andra världskriget; Hegemoni; Diskurs; Konformism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER