Sökning: "konfrontationsbenämning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet konfrontationsbenämning.

 1. 1. Konfrontationsbenämning av aktiviteter och objekt hos vuxna svensktalande personer utan känd hjärnskada – en standardiseringsstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Torinsson; Sabina Åke; [2017-08-11]
  Nyckelord :konfrontationsbenämning; vuxna; aktiviteter; objekt; confrontation naming; adults; actions; objects;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how non-brain damagednative Swedish-speaking adults named 120 object and action pictures dividedinto three sets from An Object and Action Naming Battery (OANB)(Masterson & Druks, 1998). Validity was examined and test instructions andscoring of responses were evaluated. LÄS MER

 2. 2. Svarstid för patienter med förmodade låggradiga gliom vid konfrontationsbenämning med Boston Naming Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Glemme; Rebecca Johansson; [2017-06-21]
  Nyckelord :låggradiga gliom; svarstid; BNT; korrekthet; tumörlokalisation; low grade glioma; latency; BNT; accuracy; tumor localisation;

  Sammanfattning : The aim with this study was to measure and analyze latency time for participants tested with the picture-naming test Boston Naming Test. A group of 23 patients with presumed low grade gliomas (LGG) and a reference group of 103 participants were tested and compared. LÄS MER

 3. 3. Konfrontationsbenämning av substantiv och verb hos svensktalande vuxna utan anomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Hellberg; Malin Kroon; [2015-07-10]
  Nyckelord :benämning; svensktalande; vuxna; substantiv; verb; naming; Swedish-speaking; adults; noun; verb;

  Sammanfattning : Confrontation naming is commonly used in speech and language pathology to diagnose neurogenic communication disorders and evaluate naming ability. The existing Swedish assessment instruments for adults consist of pictures depicting nouns. LÄS MER

 4. 4. Testning med Ordracets två versioner på elever i årskurs 7 och 9 : ett referensmaterial för bedömning av ordmobiliseringsförmåga

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Lögdström; Sandra Persson; [2015]
  Nyckelord :ordmobiliseringssvårigheter; konfrontationsbenämning; Ordracet; datoriserad version; referensmaterial; logoped;

  Sammanfattning : Bakgrund. Bedömningsmaterialet Ordracet är ett konfrontationsbenämningstest på tidsom används för att undersöka ordmobiliseringsförmåga. Testet består av 80 svartvita teck-ningar föreställande högfrekventa substantiv och används främst som del i dyslexibedöm-ning. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan ordmobiliseringsförmåga och läsförmåga hos barn i årskurs 3

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Patrique Rönngren; [2003]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att personer med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta har svårt att snabl5t och korrekt benämna avbildade bokstäver, siffror, fårger och föremål i sk konfrontationsbenämningstest har konstaterats i en lång rad studier. Det man undersöker med den typen av test är således snabbhet i tillgången till ordförrådet, sk ordmobiliseringsförmåga eller lexical retrieval. LÄS MER