Sökning: "konfucianska värderingar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konfucianska värderingar.

  1. 1. Konfucianismen och synen på demokrati: Kulturella demokratiseringsprocesser i Öst- och Sydostasien

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lukas Nordin; [2011-06-10]
    Nyckelord :konfucianism; konfucianska värderingar; demokratistöd; kulturell demokratisering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ledare i Kina och Singapore har hävdat att deras konfucianska kultur gör demokrati olämpligt som styrelseskick. Forskare har visat att kultur kan påverka demokratiseringsprocesser, men är osäkra på konfucianismens effekt i Öst- och Sydostasien. LÄS MER